Maatschappelijke Alliantie wil 'honderden miljoenen' mobiliseren voor betere integratie 

13 december 2017, 10:01
Maatschappelijke Alliantie wil 'honderden miljoenen' mobiliseren voor betere integratie 
De Maatschappelijke Alliantie wil de komende maanden met alle ministeries concrete afspraken maken over scholings-, integratie-, huisvestings- en werkgelegenheidsprogramma’s voor mensen met een migratieachtergrond. De MA wil daarvoor honderden miljoenen euro’s van vermogenden, familie- en bedrijfsfondsen mobiliseren in de vorm van zowel giften als impactinvesteringen. Een groot deel van het geld is bestemd om de integratie van vluchtelingen beter te laten verlopen, aldus het FD.

Integrale benadering gewenst

Na overleg met de ambtelijke top van verschillende departementen hebben volgens het FD alle nieuwe bewindspersonen afgelopen week een door MA-voorzitter Jan-Peter Balkenende ondertekende brief ontvangen. Daarin roept Balkenende op tot een ‘integrale benadering van het migratievraagstuk’. De fondsen vinden dat de huidige aanpak te versnipperd en weinig efficiënt is.

Vooral impact investing

De bundeling van privaat geld betreft niet alleen giften, maar vooral impact investeringen met als rendement bijvoorbeeld huuropbrengsten voor de huisvesting van asielzoekers. De Maatschappelijke Alliantie vraagt van de ministeries slechts 'hier en daar te bemiddelen of zo nodig regelgeving te versoepelen', aldus het FD.
De samenwerking van de familiefondsen met de ministeries wordt door het FD ‘opmerkelijk’ genoemd omdat vermogensfondsen doorgaans niet of nauwelijks de publiciteit zoeken. Die schroom was mede ingegeven door de felheid waarmee het vluchtelingendebat wordt gevoerd, volgens de krant, die ook de terugtrekkende overheid noemt het FD als reden dat de stille fondsen nu uit de schaduw stappen.

Target onduidelijk

De invloed van de groep vermogende Nederlandse kan aanzienlijk zijn, maar een probleem is dat er geen goede cijfers beschikbaar zijn over het filantropische potentieel. De Maatschappelijke Alliantie heeft berekend dat alle aangesloten fondsen tussen de €80 en €90 miljard aan bronkapitaal beheren. MA verwacht dat op het rendement hieruit klaarblijkelijk ‘enige honderden miljoenen euro’s’ beschikbaar komen. Een concrete target wordt niet genoemd. Ook is onduidelijk of MRI zal worden ingezet als instrument door de fondsen. Bij Mission Related Investing wordt doorgaans een deel van het bronvermogen zelf afgezonderd en ingezet voor een specifieke doelstelling.
In de brief aan de bewindslieden zegt MA namens de fondsen ook het Nederlandse bedrijfsleven bij de projecten te willen betrekken.
 
►Bronnen: FD, MA
gerelateerde items