Toon alles (1)

‘Lokalisering wordt het toverwoord voor 2018’

5 januari 2018, 08:00
Walter van Kaam van Fundraiser Online zet zijn visie over de trends van 2018 uiteen.
Walter van Kaam van Fundraiser Online zet zijn visie over de trends van 2018 uiteen.
Januari is traditioneel de maand van het vooruitblikken. Ook Walter van Kaam van Fundraiser Online zet zijn visie over de trends van 2018 op papier. Conclusie: lokaal wordt het helemaal, online gaat op de schop en fondsenwervers moeten massaal de schoolbanken in.
 
De economische vooruitzichten lijken rooskleurig en de meeste mensen krijgen meer te besteden. Helaas heeft het verleden ons geleerd dat dit niet meteen hoeft te leiden tot meer inkomsten in fondsenwerving, maar de kansen liggen er wel. En stijgende beurskoersen zorgen ervoor dat de waarde van nalatenschappen en legaten zal toenemen, alsook de opbrengsten uit beleggingen, denkt Van Kaam.
 
‘Lokalisering is het toverwoord’
Hij ziet kansen voor lokale initiatieven: ‘De opkomst van het populisme en de communicatiemethoden waarvan men zich bedient ondermijnen het vertrouwen in de politiek en globalisering. Dat biedt kansen voor partijen die wél zorgvuldig omgaan met feiten en geen luchtkastelen beloven. Zo zien we een opkomst van 'lokaal', dat zich afzet tegen 'nationaal' en een eigen plan trekt. 'Lokalisering' is het huidige toverwoord. Goede doelen die respectvol omgaan met hun donateurs, luisteren en handelen naar hun wensen en verwachtingen en zich dienstbaar opstellen, kunnen meeliften op deze ontwikkeling. Organisaties die lokaal goed ingebed zijn krijgen juist nu de kans hiervan te profiteren.’
 
Onlinecommunicatie
Volgens Van Kaam wordt 2018 ook het jaar waarin veel overheden regulering zullen versterken op het gebied van onlinecommunicatie. ‘Het is onvermijdelijk dat men op zoek gaat naar methoden om de verspreiding van onwenselijk geachte content, natuurlijk met name in sociale media, te beperken. Vooralsnog wordt er veel overgelaten aan de sociale bedrijven. Maar die worstelen er ook mee. Want wanneer is een 'afwijkende mening' een 'onwenselijke mening'? Wie bepaalt dat? Onze sector zal in deze discussie een actieve rol moeten spelen, al was het maar om te voorkomen dat kritische organisaties wel erg makkelijk 'monddood' gemaakt worden. De grens met 'vrijheid van meningsuiting' is immers dun en wordt niet in ieder land op dezelfde wijze geïnterpreteerd.’
 
Online chatten
Van Kaam: ‘In de achterliggende maanden zien we de ontwikkeling van een nieuwe dimensie: het online chatten met relaties via sociale media neemt een grote vlucht. Veel bedrijven experimenteren daartoe met chatbots om hun klanten te woord te staan bij eenvoudige vragen en deze technologie ontwikkelt zich nu razendsnel. Ik verwacht niet dat onze sector in de implementatie van deze technologie massaal voorop zal lopen. Toch ligt het in de lijn der verwachting dat er uiteindelijk wel toepassingen gevonden zullen worden, al was het maar uit oogpunt van kostenbesparingen.’
 
Video
Het valt Van Kaam op dat in het sociale media domein video een grote vlucht heeft genomen in het afgelopen jaar. ‘Twee aspecten vallen daarbij echt op. In de eerste plaats het belang van video op Facebook. Daar worden video's veel vaker gedeeld en becommentarieerd dan op YouTube. Facebook stimuleert dit ook. In de tweede plaats neemt livestreaming een grote vlucht. Dat zal in 2018 zeker verder toenemen. Ook wordt 2018 het jaar dat virtual en augmented reality de grote doorbraak beleven. De productiekosten zijn hard aan het dalen en de toepassingen nemen snel toe. Combineer dat met het bovengemelde toenemende belang van video en er ontstaan fantastische mogelijkheden om (potentiële) donateurs bij je organisatie te betrekken. Maar er zijn meer toepassingen denkbaar op verschillende plekken in de organisatie. Denk maar eens aan virtuele trainingen en gamification.’
 
De schoolbanken in
Van Kaam keek ook nog even in de glazen bol van de arbeidsmarkt. De trend van het gebrek aan kundig personeel op het gebied van online fondsenwerving zette vorig jaar al in, maar wordt steeds sterker. Tegelijkertijd wordt de arbeidsmarkt steeds krapper. Volgens Van Kaam zijn er maar twee oplossingen: ‘We zorgen dat bestaande fondsenwervers hun online kennis fors bijscholen of we gaan de toch al schaarse online marketeers het vak fondsenwerving beter leren. Linksom of rechtsom, bijscholen is dringend noodzakelijk en daar zijn lang niet alle betrokkenen voldoende van doordrongen. Niet in de laatste plaats omdat er veel medewerkers en/of organisaties zijn die hun eigen kennisniveau fors overschatten. En dat gaat vroeg of laat consequenties hebben, waarschijnlijk door de toetreding van nieuwe organisaties die hun boeltje wel op orde hebben. Er zijn in diverse landen al van deze 'disruptors' waar te nemen, dus Nederland komt vroeg of laat vast ook aan de beurt. Wie weet al in 2018…’
 
Klik hier voor de volledige trendvoorspelling van Walter van Kaam.
 
gerelateerde items