Lichte toename aantal festivals in 2017

5 november 2018, 10:00
De Festival Monitor 2018 bevat de branchecijfers over kunst- en cultuurfestivals in 2017.
De Festival Monitor 2018 bevat de branchecijfers over kunst- en cultuurfestivals in 2017.
In 2017 telde ons land 954 festivals. Het aantal culturele festivals nam licht toe in vergelijking met het voorgaande jaar. In 2017 ontvingen festivals 26,6 miljoen bezoeken tegenover 26,7 miljoen bezoeken in 2016. Deze daling is te wijten aan een daling aan bezoeken aan vrij toegankelijke festivals. Daarvan werden er minder georganiseerd.

Dat blijkt uit de Festival Monitor 2018, met de branchecijfers over kunst- en cultuurfestivals in 2017, die onderzoeksbureau Respons samenstelde in opdracht van Vereniging van EvenementenMakers (VVEM) en Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF).
 
Muziekfestivals in de lift
Het aantal popfestivals groeide sterk, en nam met 49 toe, van 639 in 2016, naar 688 in 2017. In vergelijking met 2016 werden veel minder cultuurfestivals georganiseerd. Het aantal van overige cultuurfestivals ging van 143 naar 111: een afname met 32. Het aantal theaterfestivals bleef met 155 festivals in 2017 nagenoeg gelijk aan dat van 2016. 
 


Meer buiten de Randstad
Het lijkt er voorzichtig op dat festivalbezoekers zich steeds meer over het land verspreiden.
Zoals voorgaande jaren vonden in provincies Noord- en Zuid-Holland de meeste festivals plaats. Beide provincies laten in 2017 nog wel een lichte stijging zien in aantallen festivals, maar noteerden voor het eerst in jaren lagere bezoekaantallen. De bezoekaantallen aan provincies zoals Limburg, Noord-Brabant en Utrecht namen daarentegen wel toe. In die lijn past ook de daling van het aantal bezoeken in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Bestedingen
In 2017 hebben bezoekers in totaal ruim € 663 miljoen uitgegeven op festivals, dit bedrag is exclusief tickets. Ongeveer 75% van deze bezoekersuitgaven werden gedaan op muziekfestivals. De totale bruto recette is gestegen ten opzichte van 2016, met name in de muziekfestivals. De gemiddelde ticketprijs van festivals is in 2017 ook licht gestegen.
 
gerelateerde items