Lichte plus nalatenschappen in 2008

17 september 2009, 08:59


AMSTELVEEN (17 september) - De inkomsten uit nalatenschappen zijn in 2008 met 1,8% licht gestegen. Hiermee hebben de inkomsten van nalatenschappen hun hoogste punt in de afgelopen 9 jaar bereikt, aldus Henk de Graaf van het Centrum voor Nalatenschappen. De Graaf verwacht wel dat het effect van de economische crisis een significante daling over de inkomsten in 2009 zal laten zien.

Henk de Graaf stelt op zijn website: "In 2008 sloeg de recessie toe in de Nederlandse economie. Aandelen zijn gedaald en het duurt langer voordat huizen verkocht zijn. Dit heeft nog weinig effect gehad op de inkomsten uit nalatenschappen in 2008. Wij merken dat bij veel goede doelen de inkomsten met enige vertraging worden verwerkt in de boekhouding. Voor 2009 verwachten we vanwege de aandelen dat er een daling van 10-15% zal plaatsvinden.  Ook de dalende huizenprijzen hebben een effect op de balanspositie met ongeveer 5%, maar het zit hem vooral in de vertraging van de verkoop. Kort samengevat zal er door de recessie een negatief verschil zijn van 15-20% in de inkomsten van nalatenschappen in 2009 Hiermee zullen deze vergelijkbaar zijn met de jaren 2003-2005."

KWF uitschieter

Grote uitschieter en koploper in het verwerven van nalatenschappen is volgens Centrum voor Nalatenschappen KWF Kankerbestrijding dat haar inkomsten uit deze post van ruim 31 miljoen euro naar ruim 38 miljoen euro zag stijgen. De Graaf: "Al sinds jaar en dag is KWF Kankerbestrijding de grootste op het gebied van nalatenschappen, maar in 2008 zijn ze ook de grootste stijger met ruim 6 miljoen aan extra inkomsten.  Terre des Hommes en Unicef zijn toegetreden tot de top 10.  Deze drie organisaties hebben hun inkomsten uit nalatenschappen bijna zien verdubbelen in 2008."

Intensieve werving


De Graaf schrijft de stijgende lijn van inkomsten uit nalatenschappen mede toe aan de intensieve wervingsactiviteiten en demografische trends: "Een ander effect is het aantal mensen dat komt te overlijden. De vergrijzing zet door en de rijke protestgeneratie (geboren tussen 1946 - 1954) overlijdt tussen 2015 en 2035. Deze generatie zonder kinderen is rijker dan de vooroorlogse generatie (geboren tussen 1910 - 1929) en de stille generatie (geboren tussen de 1930 - 1945) waardoor er grote nalatenschappen beschikbaar zijn."

Dekking 89%

De Graaf heeft zijn overzicht is opgesteld aan de hand van jaarverslagen: "Momenteel is van 89% de organisaties in 2007 de inkomsten in 2008 bekend. De grootste organisaties die gemist worden zijn: Dierenbescherming, Fonds Psychische Gezondheid, Ronald McDonald Kinderfonds en het Nederlands Kankerinstituut." Ook de gegevens van de Dierenbescherming (traditioneel in de top 10) waren nog niet bekend.

 


 

gerelateerde items