Toon alles (2)

Je bent niet alleen

14 november 2019, 00:00
Je bent niet alleen
Je bent niet alleen
Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging je hebt. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. Wij geloven in kansen voor iedereen. Omdat ieder mens ertoe doet.
 
Er is onze samenleving veel armoede, eenzaamheid en onrecht die bestreden moeten worden. We hebben in onze wereld nog altijd te maken met ongerechtigheid, mensenhandel, misbruik, verslaving. Zolang dat zo is, zullen we blijven strijden. Ongeacht afkomst, ras, leeftijd of geloofsovertuiging bieden we hulp en ondersteuning aan hen die een helpende hand of sterke schouder nodig hebben. 
 
Het Leger des Heils is actief in veel sectoren van de professionele hulpverlening: dak- en thuislozen, jeugdbescherming, verslavingszorg, crisisopvang voor tienermoeders en gezinnen, arbeidsre-integratie, begeleid wonen etc.
 
Daarnaast is de maatschappelijke dienstverlening erg belangrijk. Mensen zijn steeds meer op zichzelf teruggeworpen. Niet iedereen redt het alleen. Het Leger des Heils biedt voor hen een vangnet door bijvoorbeeld schuldhulpverlening, maaltijdprojecten, kledingwinkels en huiskamers in de buurt. Wij gaan met u in gesprek over uw belangstelling en passie om te kijken waar we elkaar om inhoud kunnen vinden.
 
Major donors kunnen bij ons contact opnemen met:
Rick Woolderink via rick.woolderink@legerdesheils.nl of telefonisch 06 22 44 60 44
 
In het afgelopen jaar zijn ruim 116.000 mensen in aanraking gekomen met onze organisatie. Meer dan 65.000 mensen klopten aan om zorg, hulp of steun van Welzijns- en Gezondheidszorg, en ruim 18.000 personen werden begeleid vanuit Jeugdbescherming en Reclassering. Buurtgericht werk om sociale uitsluiting en eenzaamheid tegen te gaan, blijft een belangrijk speerpunt. In 2018 namen wekelijks ruim 13.000 personen deel aan activiteiten in hun eigen buurt. Een ontwikkeling die we in de toekomst verder en meer willen stimuleren.
 
ALGEMENE INFORMATIE
Hannelise Tvedt

Leger des Heils
www.legerdesheils.nl
fondsenwerving@legerdesheils.nl
088 065 3134
Directeur: Envoy Harm van Teijlingen
Voorzitter: Commissioner Hannelise Tvedt
Doelstelling: Er zijn voor mensen zonder helper
Keurmerken: CBF Erkend Goed Doel
ANBI: Ja
IBAN: NL72 RABO 0707 070 171

 
gerelateerde items