Toon alles (1)

Landelijk Congres Dierenhulpverlening: lokale opvang essentieel

13 november 2017, 14:00
 Tijdens het debat met onder meer politici en belangenbehartigers werd vooral duidelijk dat lokale opvang belangrijk is.
 Tijdens het debat met onder meer politici en belangenbehartigers werd vooral duidelijk dat lokale opvang belangrijk is.
Afgelopen zaterdag vond in Gorinchem het Landelijk Congres Dierenhulpverlening plaats, een jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd door Stichting DierenLot. Tijdens het debat met onder meer politici en belangenbehartigers werd vooral duidelijk dat lokale opvang belangrijk is. Daarin speelt onderlinge informatie-uitwisseling een grote rol.
 
D66 Kamerlid Vera Bergkamp (D66), Johnas van Lammeren (fractievoorzitter Partij voor de Dieren in Amsterdam), Joost van Alkemade (directeur NOV) en Mirjam Addiks (beheerster van Streekdierentehuis en dierenambulance Louterbloemen) debatteerden over de belangrijkste thema’s in dierenopvang.
 
Netwerk
Door een fijnmazig netwerk te benutten, waarin alle organisaties maar ook dierenartsen en huisartsen goed samenwerken en elkaar informeren, kan niet alleen dierenleed goed opgespoord worden, maar ook bijvoorbeeld huiselijk geweld. Beiden gaan vaak hand in hand. Door die samenwerking gemeentebreed te faciliteren, kunnen veel stappen gezet worden en blijven er bijvoorbeeld geen dieren op straat achter als een moeder en dochter in een blijf-van-mijn-lijf-huis worden opgevangen.
 
Landelijke database 
De aanwezigen waren het eens over het feit dat er niet stringent naar grenzen gekeken moet worden. Johnas van Lammeren: ‘Het kan niet zo zijn dat een dier dat vijf meter aan de andere kant van een organisatiegrens zit, ineens niet meer geholpen wordt. Hiervoor zou een centrale landelijke database voor alle organisaties beschikbaar moeten komen. De landelijke politiek moet gemeenten verplichten dierenwelzijn goed te regelen.’
 
Vrijwilligers 
Lokale vrijwilligers zijn enorm belangrijk voor een organisatie. Mirjam Addiks geeft aan dat de kracht van lokale vrijwilligers vaak onderschat wordt. Toch worden veel mensen die willen helpen, tegengehouden door het UWV. Joost van Alkemade vindt dat het UWV hierin veel makkelijker zou moeten zijn. Juist een fijnmazig netwerk van dierenhulporganisaties is nodig voor vrijwilligers, omdat het voor hen vaak moeilijker is grote afstanden af te leggen. Doordat zij lokaal hun tijd kunnen besteden worden de dieren het beste geholpen en werken deze vrijwilligers aan hun arbeidsintegratie en een sociaal netwerk.  
 
Meldingen 
Vrijwel alle organisaties in de zaal geven aan last te hebben van een terugkerend probleem: er wordt met meldingen niet veel gedaan. Vera Bergkamp is hierover duidelijk: ‘Dierenpolitie of niet, een melding bij de politie moet altijd serieus genomen worden en mag nooit zomaar op een stapel belanden. Juist een aangifte van mishandeling doe je niet zomaar. Dat is een drempel.’
 
gerelateerde items