Angelique van Laar krijgt KSBW Award voor beste thesis

1 mei 2018, 05:55
Angelique van Laar
Angelique van Laar
De KSBW Award voor beste thesis uit de leergang ‘Besturen van Filantropische Fondsen 2017’ is gewonnen door Angelique van Laar. Zij schreef haar thesis over het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. De award, een beeldje, kreeg Van Laar uit handen van prof. Theo Schuyt na afloop van het symposium ‘De rol van filantropie voor onderwijs en onderzoek’, dat afgelopen donderdag werd georganiseerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
 
Professor Theo Schuyt van het Centrum voor Filantropische Studies aan de VU tijdens de uitreiking tegenover winnaar Van Laar: ‘Hoewel je als individu onderdeel uitmaakt van het bestuur kun je altijd terugvallen op de kennis en ervaring van je medebestuursleden. Ook dit jaar was de kwaliteit van de ingezonden stukken weer hoog en hadden cursisten moeite om zich te houden aan de richtlijnen om de hoeveelheid werk binnen de perken te houden. Maar er kan er maar een de beste zijn.’
 
De award, bestaande uit een beeldje waarbij een persoon omringd door anderen naar voren treedt, wordt mogelijk gemaakt door Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk. KSBW is een onafhankelijk particulier fonds dat zich richt ‘op overdracht van het katholiek sociaal gedachtegoed naar een volgende generatie door het bevorderen van onderwijs en vorming gericht op professionalisering en continuïteit. Tevens worden projecten gerealiseerd ter bevordering van de deskundigheid, diversiteit en professionaliteit en verjonging van besturen van filantropische fondsen.’ KSBW besteedde zo’n €140.000 in 2017 aan haar doelstellingen.
 
Wie meer informatie wil over de leergangen Filantropie of Besturen van Filantropsiche Fondsen kan de gratis Masterclass Filantropie op 2 oktober 2018 en/of de  Masterclass Besturen van Filantropische Fondsen op 11 oktober 2018 volgen.
 
gerelateerde items