Toon alles (3)
Kirsten Karmiggelt

Kleinere en nieuwe doelen snelste groeiers in nalatenschapsmarkt

26 februari 2016, 00:00
Arjen van Ketel: 'We gaan dit jaar extra onderzoek doen naar opkomst en motivatie van de babyboomers.'
Arjen van Ketel: 'We gaan dit jaar extra onderzoek doen naar opkomst en motivatie van de babyboomers.'
Legacy Foresight start deze maand in samenwerking met Arjen van Ketel en Kalff & de Jager voor de tweede keer een jaarlijks onderzoek naar de Nederlandse nalatenschappenmarkt. Het onderzoek, naar Engels voorbeeld, analyseert en benchmarkt de ontwikkelingen in de Nederlandse nalatenschappenmarkt. Zo blijken de snelste groeiers de kleinere en nieuwe goede doelen. De grote doelen domineren de markt in absolute zin.
 
Volgens het onderzoek van vorig jaar bedraagt de waarde van de nalatenschappen in Nederland 539 miljoen euro: 3.745 euro per overleden Nederlander. Iets meer dan de helft van deze nalatenschappen voor non-profits ging in 2015 naar de bekende goede doelen die via het CBF inzicht geven in hun nalatenschappen. Het andere deel ging naar (plaatselijke) kerken, vermogens– en familiefondsen, ziekenhuizen en een breed scala aan culturele, maatschappelijke en sportinstellingen. Van de helft die naar de goede doelenorganisaties gaat, ging maar liefst negentig procent naar de honderd grootste organisaties. De top tien van deze groep ontving zelfs bijna de helft ervan. 
 
Nieuwe goede doelen laten snelste groei zien
Uit het onderzoek bleek echter dat juist de kleinere en nieuwe goede doelen de snelste groei laten zien. Daarvan was de gezondheidssector de grootste ontvanger, goed voor een derde van het inkomen, op de voet gevolgd door de sector internationale zorg. Welzijn en cultuur vertegenwoordigen 20 procent en natuur-, milieu- en dierenorganisaties delen de resterende 15 procent.
 
Onderzoeksterrein uitgebreid
De econometristen van Legacy Foresight in Engeland hebben een wiskundig model gebouwd voor de Nederlandse nalatenschappenmarkt. Dit model voorspelt dat in de komende tien jaar de groei veel sterker zal zijn dan in afgelopen jaren. Ook de CBS-cijfers voorspellen groei: naar schatting overlijden in 2025 16 procent meer Nederlanders en ligt de waarde van de gemiddelde nalatenschap dan 30 procent hoger dan nu. Of de groei al zichtbaar is in 2016, wordt duidelijk uit het tweede onderzoek, dat voor dit jaar is gepland. Daaraan neemt een grotere groep organisaties deel en ook wordt het onderzoeksterrein uitgebreid naar onder meer motivatie, perceptie en voornemens, door middel van focusgroepen en enquêtes.
 
Extra onderzoek naar babyboomers
Arjen van Ketel: ‘Samen met de nieuwe deelnemers kunnen we zowel de kwaliteit als de omvang van het onderzoek verder uitbouwen. De twintig jaar ervaring die de Britse top-onderzoeksgroep meebrengt, geeft ons een veel scherper beeld van de kansen die schenkingen via het testament brengen. Met enerzijds de doorrekening van factoren uit de economie en demografie en anderzijds de invloed van sociale factoren die nalaten aan goede doelen beïnvloeden. Zo gaan de onderzoekers dit jaar extra onderzoek doen naar opkomst en motivatie van de babyboomers en naar het belang van middle en high donors in nalatenschappenwerving. Daarmee kunnen de goede doelen de focus op de doelgroep voor nalaten straks beter bepalen.’
 
Voor meer informatie en deelname of voor het beknopte overzicht van de uitkomsten uit
2015: Arjen van Ketel, arjen@arjenvanketel.nl, 06-14449950
 
gerelateerde items