Klacht ingediend tegen filmpje Save the Children

30 oktober 2013, 04:00
Klacht ingediend tegen filmpje Save the Children
Klacht ingediend tegen filmpje Save the Children
Publicist Frank van der Linde heeft een officiële klacht ingediend bij branchevereniging Partos naar aanleiding van een fondsenwervingsfilmpje van Save the Children. Volgens Van der Linde zou dit spotje de gedragscode van Partos met betrekking tot respect voor de menselijke waardigheid van de betrokken personen schenden. Vice Versa was bij de hoorzitting aanwezig en schreef een verslag.

Het beeld van een uitgemergeld huilend kind staat centraal in het filmpje van Save the Children. Van der Linde heeft over dit filmpje een officiële klacht ingediend bij Partos. In zijn ogen voldoet Save the Children met deze beelden niet aan de gedragscode die Save the Children  bij Partos getekend heeft, waarin staat dat binnen fondsenwervende campagnes respect voor de menselijke waardigheid van de betrokken personen moet worden getoond. Volgens Van der Linde staat Save the Children symbool voor de negatieve beeldvorming  binnen de sector.

Eerder lichtte Van der Linde zijn klacht mondeling toe bij de klachtencommissie van Partos. Gedurende een volgende openbare zitting zal Save the Children wederhoor kunnen geven aan de klacht. Klik hier voor het artikel van ViceVersa.
gerelateerde items