Toon alles (1)

Terre des Hommes: politiek langs ‘kinderrechten’-meetlat

24 februari 2017, 11:30
Wat zeggen politieke partijen in hun programma’s over de thema’s kinderarbeid, kinderhandel, seksuele uitbuiting van kinderen, kindermisbruik en noodhulp?
Wat zeggen politieke partijen in hun programma’s over de thema’s kinderarbeid, kinderhandel, seksuele uitbuiting van kinderen, kindermisbruik en noodhulp?
Terre des Hommes heeft op een rijtje gezet wat de acht grootste partijen (VVD, PvdA, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP en ChristenUnie) in hun programma’s zeggen over de thema’s kinderarbeid, kinderhandel, seksuele uitbuiting van kinderen, kindermisbruik en noodhulp.
 
Kinderarbeid
De PvdA en de ChristenUnie willen producten uit winkels weren waar kinderarbeid aan te pas is gekomen. Nederlandse bedrijven moeten bovendien zorgen dat er in de internationale productieketen geen kinderarbeid plaatsvindt, vindt de ChristenUnie. De andere zes grootste partijen noemen de aanpak van kinderarbeid niet in hun verkiezingsprogramma’s.
 
Seksuele uitbuiting van kinderen
Het CDA wil het bezoeken van minderjarige prostituees en prostituees die slachtoffers zijn van mensenhandel strafbaar maken. De minimumleeftijd van prostituees moet omhoog naar 21. D66 wil dat juist niet; zij is bang dat de jonge, kwetsbare groep zo uit het zicht raakt van de instanties. De ChristenUnie wil een verbod op prostitutie in ruil voor goederen of diensten om jongeren te beschermen. Voor slachtoffers van loverboys en mensenhandelaren wil de partij veilige opvang. Kindhuwelijken moeten worden opgespoord en de meisjes in pleeggezinnen geplaatst. De SP en D66 willen meer middelen voor justitie om mensenhandel aan te pakken, en ook GroenLinks wil mensenhandel prioriteit geven.
 
Online kindermisbruik
Zowel de VVD, de ChristenUnie als de SP willen kinderen beter beschermen tegen online seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het verspreiden van zogenoemde ‘wraakporno’, seksueel getinte filmpjes of foto’s van iemand die zonder toestemming worden gedeeld, moet strafbaar worden, vinden de ChristenUnie en het CDA. De VVD wil zogenaamde ‘lokpubers’, agenten die zich online voordoen als minderjarigen, vaker inzetten om minderjarigen te beschermen tegen kindermisbruikers. De ChristenUnie wil digitaal kinderlokken (‘grooming’) aanpakken door kinderporno te bestrijden met specialistische cyberrechercheurs, en pleit net als de SP en D66 voor meer voorlichting aan kinderen over de risico’s van de digitale wereld.
 
Kindermisbruik
Als leraren of andere professionals vermoeden dat een kind in Nederland mishandeld wordt, moeten zij verplicht een meldpunt inseinen, vinden zowel het CDA als de VVD. Net als de SP en de ChristenUnie willen zij daarnaast het delen van informatie tussen professionals gemakkelijker maken. Om kindermishandeling- en misbruik tegen te gaan wil D66 betere signalering en snellere interventies binnen de jeugdhulp, de SP wenst herkenningstrainingen voor wie met kinderen werkt. De ChristenUnie pleit voor een nationale campagne en de VVD wil betere screening op consultatiebureaus.
 
Noodhulp en ontwikkelingshulp
D66 en ChristenUnie zeggen specifiek in noodhulp te willen investeren, maar alle partijen, de PVV uitgezonderd, geven er blijk van noodhulp te willen bieden. Op gebied van verdere ontwikkelingshulp bestaan echter grote verschillen.

De PvdA, de ChristenUnie, GroenLinks en D66 willen 0,7 procent van het bruto nationaal product (bnp) besteden aan ontwikkelingssamenwerking - de internationale norm. Het CDA noemt geen percentage, maar vindt wel dat er te veel is bezuinigd. Het CDA en de PvdA willen ontwikkelingssamenwerking samenvoegen met andere beleidsterreinen, zoals handel, om meer banen te creëren en landen te helpen op eigen benen te staan. De VVD wil zich vooral nog op noodhulp gaan richten, en op zaken waar Nederland ook wat aan heeft. Ze wil daarnaast militaire veiligheidsoperaties en migratiefinanciering onder de ontwikkelingshulpnorm brengen. De PVV wil helemaal geen geld meer naar ontwikkelingssamenwerking.

Alle partijen geven een eigen invulling van de besteding van het geld, waarbij sommige de positie van kinderen benadrukken. Zo vinden D66 en de PvdA dat Nederland bij ontwikkelingshulp extra moet opkomen voor vrouwen en kinderen. De SP wil zich vooral op jongeren richten door hen opleidings- en arbeidsperspectieven te bieden. De ChristenUnie wil in onderwijs investeren om de kansen van arme kinderen en de positie van meisjes te verbeteren.

 
HOE VAAK KOMT HET WOORD 'KINDEREN' VOOR IN DE PROGRAMMA'S
Vluchtkinderen
Alle partijen, minus de PVV, willen bijdragen aan (betere) opvang van vluchtelingen in de eigen regio, door bijvoorbeeld plaatselijk onderwijs te financieren. D66 wil daarnaast sneller en beter hulp kunnen bieden door lokaal voorraden aan te leggen.

De SP, ChristenUnie, GroenLinks, D66 en de PvdA benadrukken daarbij dat vluchtelingen ook in Nederland en Europa welkom zijn en eerlijk over de lidstaten moeten worden verdeeld. D66 en GroenLinks willen meer vluchtelingen opnemen via het VN-hervestigingsprogramma en pleiten voor legale, veilige vluchtroutes. De VVD wil stoppen met Europese asielaanvragen; alleen in extreme situaties kunnen vluchtelingen worden uitgenodigd. Voor vluchtelingen in werkelijke nood is plek in Europa, vindt het CDA, maar met het idee dat ze terugkeren zodra dat veilig kan.

Het kinderpardon wil de VVD afschaffen, om te voorkomen dat afgewezen gezinnen in de illegaliteit blijven wachten op een verblijfsvergunning. De SP pleit juist voor ruimhartige uitvoering van het kinderpardon, en ook GroenLinks wil dat ‘gewortelde’ kinderen blijven. De ChristenUnie en D66 willen een verruimd kinderpardon. GroenLinks wil daarnaast gezinshereniging bespoedigen door deze verzoeken tegelijk met de asielaanvraag in behandeling te nemen, D66 wil extra capaciteit om wachttijden te voorkomen bij gezinshereniging. De ChristenUnie pleit voor gevoeligere omgang met asielaanvragen van meisjes uit gebieden waar vrouwen onderdrukt of besneden worden.
Wat betreft de PvdA krijgen alleenreizende kinderen voorrang op herplaatsing uit bijvoorbeeld Griekenland, om kinderhandel of misbruik te voorkomen. De VVD wil alleenstaande minderjarigen met hun familie herenigen in het herkomstland.

De PVV wil geen asielzoekers meer opnemen en alle verleende verblijfsvergunningen moeten worden ingetrokken.
 
►Wilt u voortaan elke donderdagochtend het laatste nieuws, opinies en achtergronden over de wereld van doneren & sociaal investeren? Voor een geheel kosteloos abonnement op DDB Journaal: klik hier.
 
gerelateerde items