Toon alles (1)
Edwin Venema

'Kinderloze babyboomers nu benaderen, later oogsten'

14 september 2016, 09:54
Uit een nalatenschapsonderzoek in Nederland komt naar voren dat vooral kinderloze babyboomers in ons land open staan voor het idee van geven aan goede doelen via het testament. Omdat het maken van een testament in Nederland meestal vrij laat in het leven plaats vindt, zouden nalatenschapswervers zich nu al moeten richten op deze groep over het maken van een testament, aldus de onderzoekers. Communicatie met babyboomers zou zich moeten focussen op algemene communicatie over het nalaten aan goede doelen, om zo het idee voor later te laten groeien, aldus Legacy Monitor Netherlands.
 
Analyse en voorspelling
Legacy Monitor Netherlands is een project van het Britse onderzoeksinstituut Legacy Forsight in samenwerking met Arjen van Ketel dat het schenken via het testament onderzoekt, analyseert en een voorspelling geeft. Dit jaar is voor het eerst het gedrag en de houding van Nederlanders ten opzichte van testamenten in relatie tot goede doelen onderzocht in opdracht van elf goede doelen. Gedetailleerde benchmarkinformatie over aantal, omvang, aard en bron van nalatenschappen is alleen voor deze deelnemende organisaties beschikbaar, maar een aantal grote trends wordt  gedeeld met de sector.
 
Gemiddeld 1,6% groei per jaar
Arjen van Ketel, adviseur in werving van nalatenschappen: 'Nalatenschappen zijn een substantiële bron van inkomsten voor de grote Nederlandse goede doelen.  In 2014 ontvingen de honderd grootste nalatenschappenontvangers samen 250 miljoen euro uit testamenten. Dat staat voor 23% van de inkomsten uit eigen fondsenwerving en voor 9% als we ook overheidsbijdragen, sponsoring en bijdragen van loterijen meerekenen. In de laatste 15 jaar zagen de top-100 organisaties hun inkomsten uit nalatenschappen groeien met een gemiddeld van 1,6% per jaar. De jaarlijkse groeicijfers varieerden echter sterk; omhoog in periodes van economische groei en omlaag tijdens recessies.'
 
Brexit werkt negatief
Legacy Foresight heeft een mathematisch model ontwikkeld dat laat zien dat de groei de komende tien jaar sterker zal zijn dan in het recente verleden. Van Ketel: 'Helaas lijkt de economische onzekerheid door de beslissing van de Britten om de Europese Unie te verlaten, de groei van de Nederlandse nalaten-schappenmarkt aan te tasten, vooral op de korte termijn.'
 
Onderzoek naar 50-plussers
In aanvulling op de analyse van de nalatenschappen-inkomsten van goede doelen, voerden de onderzoekers ook een donateursenquête uit naar gedrag en houding ten opzichte van het maken van testamenten en goede doelen. Van Ketel: 'Dit onderzoek onder duizend Nederlandse 50-plussers werd gelijktijdig in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd waardoor we de twee landen goed konden vergelijken. Het onderzoek laat zien dat 7% van de Nederlandse 50-plussers al een testament heeft met een goed doel daarin en dat nog eens 14 % open staat voor het idee om dit te gaan doen.'
 
Babyboomers zijn ontvankelijker
Net als in het VK zijn ook in Nederland mensen zonder kinderen een erg belangrijke doelgroep voor nalatenschappenwervers. In deze groep bleek men veel vaker te willen nalaten aan goede doelen.  Opvallend is dat babyboomers meer open staan voor het idee van geven via het testament dan de mensen geboren voor 1945.

Nu reeds benaderen
Van Ketel: 'Het onderzoek laat zien dat het maken van een testament in Nederland meestal vrij laat in het leven plaats vindt en dat daarom de 70-plus groep nu over het maken van een testament benaderd dient te worden. Communicatie met babyboomers zou zich moeten focussen op algemene communicatie over het nalaten aan goede doelen, om zo het idee voor later te laten groeien.'
 
Uitbreiding onderzoek in 2017
Over het vervolg van het Legacy Forsight-onderzoek zegt Van Ketel: 'Voor 2017 plannen we een uitbreiding van het onderzoek met een grotere groep deelnemende goede doelen. Dat maakt het mogelijk om samen meer data te verzamelen in de hele sector voor een robuuste benchmark, de marktanalyse verder te verdiepen, het donateursonderzoek uit te breiden middels focusgroepen of surveys en nieuwe issues te onderzoeken zoals de ontwikkeling van inkomsten en vermogen van de oudere Nederlanders.'
 
►Gratis 'Snapshot Rapport' opvragen
Het nalatenschappenonderzoek is in opdracht van 11 goede doelen uitgevoerd. Een samenvatting daarvan is beschikbaar voor niet-deelnemers. Dit zogenaamde ‘snapshot report’ is vanaf vandaag op aanvraag beschikbaar via arjen@arjenvanketel.nl
 
 
gerelateerde items