Keurmerk-strijdbijl definitief begraven…

6 januari 2017, 10:00
In 2009 richtten ondernemer Bart Hartman en Instituut Fondsenwerving het Keurmerk Goede Doelen op uit protest. Volgens hen besteedde het CBF destijds veel te weinig aandacht aan de prestaties van goede doelen en had het te weinig oog voor de belangen van kleinere fondsenwervende instellingen. Het KGD is intussen opgeheven en roept haar ex-keurmerkhouders op zich aan te sluiten bij de nieuwe CBF-Erkenningsregeling: het kan verkeren...

Belofte Hartman

KGD-oprichter Hartman deed in 2009 de belofte het KGD op te heffen als er een keurmerk zou komen dat aan zijn eisen voldeed. Eind 2016 was het zover. Na finaal overleg met het CBF eind 2016 heeft KGD aan de eigen keurmerkhouders laten weten dat het keurmerk per 31 december 2016 definitief ophoudt te bestaan. Tijdens een recente ontmoeting met het CBF is de conclusie getrokken dat aan de voorwaarden voor het beëindigen van het keurmerk is voldaan.

Positieve effect Erkenningsregeling

De opponent van weleer heeft zelfs zoveel vertrouwen in de nieuwe regeling, die het oude CBF-Keur heeft vervangen, dat het zijn achterban actief aanspoort zo snel mogelijk een Erkenning aan te vragen. ‘Op de eerste plaats omdat de vragen die uw organisatie dient te beantwoorden aanzetten tot reflectie over de effectiviteit en efficiëntie van uw organisatie’, aldus de brief. ‘Op de tweede plaats omdat het positieve effect van de Erkenningsregeling voor goede doelen organisaties groter wordt naarmate er meer organisaties deelnemen. En op de derde plaats omdat wij er alle vertrouwen in hebben dat het CBF een succes van de Erkenningsregeling gaat maken. Zeker nu dat staatssecretaris Dijkhoff recent heeft aangekondigd dat de overheid de Erkenningsregeling wil steunen door o.a. een verbinding te creëren met het loterijstelsel en de ANBI-regeling. Kortom CBF Erkenning is goed voor uw organisatie. Wacht niet, vraag de Erkenning aan!’

Einde Keurmerkstrijd

Vanaf 1 januari mogen de bij KGD aangesloten organisaties niet langer het logo van Keurmerk Goede Doelen gebruiken. De website www.keurmerkgoededoelen.nl heeft nog maar één mededeling: ‘Keurmerk Goede Doelen is per 31 december 2016 opgeheven.’
Hiermee is na zeven jaar een definitief einde gekomen aan een roerige ‘Keurmerkstrijd’ binnen de goede doelenbranche. Deze strijd werd vooral in de media en op bestuurlijk niveau gevoerd. Het Keurmerk Goede Doelen heeft nooit meer dan enkele tientallen goede doelen als keurmerkhouder aan zich weten te binden.
 
►Wilt u voortaan elke donderdagochtend het laatste nieuws, opinies en achtergronden over de wereld van doneren & sociaal investeren? Voor een geheel kosteloos abonnement op DDB Journaal: klik hier.
 
gerelateerde items