Kerken en goede doelen moeten vaker btw in rekening brengen

10 juli 2013, 04:00
Kerken en goede doelen moeten vaker btw in rekening brengen
Kerken en goede doelen moeten vaker btw in rekening brengen
Door teruglopende inkomsten uit subsidies moeten kerken en goede doelen steeds meer op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen. Dat betekent wel dat vaker btw in rekening brengen dan voorheen, schrijft het Reformatorisch Dagblad.

In toenemende mate worden inkomstenbronnen aangeboord als horeca-activiteiten, rommelmarkten, advertenties in kerkbladen, sponsoring en de verkoop van boeken of andere spullen. Tot en met 31 december 2011 konden kerken en goede doelen deze activiteiten (kleinschalig) ontplooien zonder btw te hoeven doorberekenen. Het kopje koffie dat in de verhuurde kerkzaal werd geschonken, was dus btw-vrij.

Fondswervingsvrijstelling
Deze regeling, die voortkomt uit Europese wetgeving, wordt wel aangeduid als de fondswervingsvrijstelling, die gold voor onder meer sportverenigingen, culturele instellingen en tot eind 2011 ook voor goede doelen, kerken en steunstichtingen. Onder druk van de Europese Commissie heeft de staatssecretaris van Financiën deze regeling laten vervallen voor steunstichtingen en andere instellingen die geen ondernemer zijn voor hun hoofdactiviteit, zoals kerken.

Btw terugvragen
Kerken moeten nu dus over iedere euro aan productverkoop of dienstverlening tegen betaling 21 respectievelijk 6 procent btw berekenen. Een voordeel is dat de btw op de inkoop nu teruggevraagd kan worden. Ook veel goede doelen kunnen met de aangepaste regels worden geconfronteerd.

Uitzonderingen
Er zijn ook uitzonderingen. Zoals de wettelijk geregelde, waaronder de vrijstelling bij verhuur van onroerend goed, ongeacht de omzet die hiermee is gemoeid. Een kerk hoeft over de verhuur van zalen dus geen btw te berekenen. Overigens is de btw op de (verbouw)kosten van de zalen daarmee ook niet aftrekbaar. Daarnaast kan de verkoop van koffie en thee bij zaalverhuur veelal worden inbegrepen in de verhuuractiviteit. Die is dus eveneens vrijgesteld van btw. Incidentele rommelmarkten, bazaars en dergelijke ten bate van de kerk of het goede doel kunnen meestal worden geacht te worden georganiseerd door de vrijwilligers van die instellingen. Die zijn daarmee ook btw-vrij. Het moet dan wel gaan om particulieren die de goederen afstaan ten bate van de kerk of het goede doel. De vierde uitzondering op de verplichte btw-heffing is de niet-kostendekkende verkoop van advertentieruimte in lokale kerkbladen. Voorwaarde is dat de adverterende bedrijven binding hebben met de kerk. Bij andere commerciële of bedrijfsmatige activiteiten geldt de vrijstelling niet meer.
gerelateerde items