Toon alles (1)

Kerk in Actie: 'Inventief zijn en jongeren aanspreken'

26 maart 2018, 06:00
Van Ooijen: ‘We proberen aan te sluiten bij thema's die in de kerk en bij de achterban leven.'
Van Ooijen: ‘We proberen aan te sluiten bij thema's die in de kerk en bij de achterban leven.'
In Trouw een interview met Rob van Ooijen, woordvoerder van Kerk in Actie. Het donateursbestand van de organisatie groeide de afgelopen tijd met tien procent. Hoe kan dat in een tijd waarin de Protestantse Kerk in Nederland zo’n 70.000 leden per jaar verliest?
 
Het oecumenische Oikos houdt ermee op. Een van de voorbeelden van hoe moeilijk Christelijke organisaties het hebben. Kerk in Actie moet ook meer doen om nieuwe mensen te werven, maar dat lukt dus wel. ‘We proberen inventief te zijn en jongeren aan te spreken’, zegt Van Ooijen. Dat betekent dat Kerk in Actie daar is waar ook jongeren zijn: bij nieuwe evenementen zoals Zingenindekerk.nl en Daarompasen.nl zijn mensen van Kerk in Actie present om leden te werven. ‘En we proberen aan te sluiten bij thema's die in de kerk en bij de achterban leven, zoals kinderen in de knel, veiligheid, kerken die een minderheidspositie innemen.’
 
‘Wij groeien’
De inkomsten van Kerk in Actie komen uit vaste bijdrages van kerken, uit collectes en van de circa 200.000 donateurs. ‘Het gaat met ons heel goed, wij groeien. Misschien zit de verklaring in het feit dat de kerk vergrijst. Kerk in Actie probeert een brug te slaan naar jongeren, maar in het donateursbestand van Kerk in Actie zitten veel vijftigers en zestigers.’
 
Ook Klaas Harink, directeur van Verre Naasten, meldt dat het budget van rond de zes miljoen euro nog steeds op peil blijft. Deze christelijke organisatie, een combinatie van zending en hulp, is geworteld in de vrijgemaakt-gereformeerde kerk. Haar ledental daalt heel licht, maar 'de kerk houdt haar vensters naar buiten open', zegt Harink. Hij constateert dat zijn organisatie zich meer moet inspannen om de juiste informatie bij de achterban te krijgen. ‘Maar dat is ook voor niet-christelijke clubs steeds moeilijker’, constateert hij. ‘In de zee van informatie moet je de juiste snaar weten te raken.’
 
(Bron: Trouw)
gerelateerde items