Kamer stemt in met nieuw medefinancieringsstelsel

7 juli 2005, 08:59

Ondanks het feit dat het algemeen overleg met minister Van Ardenne in eerste termijn moest worden geschorst wegens kamerbrede inhoudelijke onvrede, en afgelopen week acht moties tijdens het plenaire debat werden ingediend, heeft het beleidskader Medefinancieringstelsel (MFS) het toch gehaald. Vanaf 2007 zullen medefinancieringsorganisaties 25% van hun budget zelf moeten werven, voordat zij in aanmerking komen voor subsidie.

 

De saga rond het medefinancieringsstelsel, waarover FM de afgelopen maanden regelmatig berichtte, vond donderdag haar hoogtepunt in een stemming, nadat dinsdag tijdens het plenaire debat nog acht moties waren ingediend. Waaronder een motie van Groen Links die voorstelde de subsidiedrempel te verlagen tot 15%. Dit amendement haalde het dus niet.

gerelateerde items