Jan Jaap de Graeff (Natuurmonumenten): “Dit is een waardeloos akkoord”

23 februari 2012, 08:59
AMSTERDAM (23 januari) - De oppositie was tegen, een motie van wantrouwen werd ingediend, maar het natuurakkoord van staatssecretaris Henk Bleker staat nog overeind. "Dit is gerommel", zegt Jan Jaap de Graeff, directeur van Natuurmonumenten in Vrij Nederland.


Vorige week donderdag debatteerde de Tweede Kamer over het natuurakkoord dat staatssecretaris Henk Bleker met de provincies sloot. Jan Jaap de Graeff, directeur van Natuurmonumenten, vindt het een "waardeloos akkoord" en "gewoon oneerlijk". Het kabinet waar zijn eigen partij, de VVD, deel van uitmaakt, hakt met de botte bijl op het natuurbeleid in.


"Nooit meegemaakt"

De nieuwe natuurwet maakt korte metten met de ‘beschermde natuurmonumenten'. Drieën­zestig domeinen die niet onder het Europees beschermde Natura 2000-gebied vallen zijn nu aan de provinciale goden overgeleverd. De gezamenlijke natuurorganisaties hadden diverse keren overleg met de staatssecretaris, maar die gaf tijdens het laatste gesprek aan dat er geen ruimte meer was voor wezenlijke veranderingen. De Graeff: "Dit is gerommel. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er een consultatieronde met maatschappelijke organisaties was terwijl het wetsvoorstel al in de ministerraad was geweest."


"Subsidie-infuus"

CDA, VVD en PVV zijn tevreden over het akkoord. "Een mooi midden tussen de noodzakelijke bezuinigingen en onze ambities op het terrein van natuur", zegt Ger Koopmans van het CDA. Ook PVV-woordvoerder Richard de Mos is tevreden: "De natuur heeft te lang aan het subsidie-infuus gelegen en moet het nu met een onsje minder doen."


"Wurgcontract"

De oppositie is het eens met De Graeff. "Een akkoord? Welnee, een wurgcontract", zegt D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven. "Bezuinigingen zijn immoreel", vindt Esther Ouwehand (PvdD). Esmé Wiegman (ChristenUnie) vindt het akkoord een "grote gatenkaas". Zij vraagt zich af hoe het zich verhoudt tot internationale natuurbeschermingsverdragen.


Motie van wantrouwen

Naar de mening van Rik Grashoff van GroenLinks doet Bleker de natuurgebieden in de uitverkoop. Samen met Lutz Jacobi van de PvdA diende hij een motie van wantrouwen in tegen Bleker. Daarbij kregen ze steun van de Partij voor de Dieren, die om dezelfde reden eind vorig jaar ook al een motie van wantrouwen indiende. Toen stond de partij alleen. "Het is gedaan met dertig jaar investeren in de ecologische hoofdstructuur, ons groene netwerk voor biodiversiteit", meent Jacobi. Een meerderheid van de Kamer verwierp de motie.


Bleker blikt terug

Op verzoek van D66 blikte de staatssecretaris nog wel even terug op de onderhandelingen met de provincies. Hij erkende dat de ombuiging erin hakt bij de provincies en liet doorschemeren dat hij wel wat toeschietelijker had kunnen zijn. "Bestuurlijk heeft dit proces momenten gekend waarbij stappen vooruit en stappen achteruit werden gezet. Alle partijen zijn daar deelgenoot aan geweest, het kabinet en ik ook." Ook had veel onrust mogelijk voorkomen kunnen worden als er na het eerste akkoord in september één toelichting was opgesteld. "Wij wilden dat niet. Bij nader inzien hadden we toen een gezamenlijke toelichting moeten maken, dat had veel voorkomen", aldus Bleker.


Meepraten over dit onderwerp op Twitter? Klik hier.
gerelateerde items