Toon alles (1)

Jaarverslag Wilde Ganzen

1 juli 2017, 00:00
Jaarverslag Wilde Ganzen
Jaarverslag Wilde Ganzen
2016 begon met een mooi initiatief: de lancering van de Nederlandse editie van World’s Best News, een papieren krant en online platform over de vooruitgang in de wereld. Op- merkelijk, want de media berichten over het algemeen juist over dat wat niet goed gaat. Een bekend adagium is het gezegde: goed nieuws is geen nieuws. Daardoor kan een trouwe volger van het nieuws gemakkelijk tot de overtuiging komen dat het wereldwijd steeds slechter gaat: oorlogen, aanslagen, uitbarstingen van geweld, honger, armoede en grote stromen vluchtelingen.
 
World’s Best News, waarvan Wilde Ganzen mede-initiatiefnemer is, heeft zichzelf ten doel gesteld om nuchtere cijfers te laten zien. Die nuchtere cijfers geven soms verrassende uitkomsten. De afgelopen 25 jaar bijvoorbeeld daalde het aantal mensen met honger van 1,5 miljard naar 800 miljoen. Dat zijn er nog steeds heel veel, maar het betekent wel dat hun aantal in een kwart eeuw bijna is gehalveerd.
 
Bij de bestrijding van honger heeft de wereld dus grote vooruitgang geboekt! Zo zijn er meer cijfers die laten zien dat de wereldwijde inspanningen om ziek- te, honger en armoede terug te dringen een groot, meetbaar effect hebben.
 
Dat is goed en bemoedigend nieuws. Dit nieuws ligt in lijn met de ervaringen die we bij Wilde Ganzen hebben. Wij merken dat er veel Nederlanders zijn die zich met hart en ziel inzetten voor de bestrijding van armoede. Samen met lokale partnerorganisaties zetten ze projecten op. Als Wilde Ganzen ondersteunen we deze Nederlanders en hun lokale partners met advies, kennis en financiële steun. Dit kunnen we doen dankzij de ruimhartige bijdragen van onze donateurs, waaronder de zeer gewaardeerde steun van de
Nationale Postcode Loterij. Met resultaat: uit onderzoek van de Radboud Universiteit (2014) bleek dat de door ons gesteunde projecten in veel gevallen succesvol zijn en een langdurig positief effect hebben.
 
Met elkaar werken we, op bescheiden schaal, aan een betere wereld. De nuchtere cijfers van World’s Best News laten zien dat dat geen vergeefse moeite is
 
Tineke Huizinga
Directeur
 
Klik hier voor het volledige jaarverslag.

 
gerelateerde items