Toon alles (1)

Jaarverslag Prins Bernhard Cultuurfonds

20 maart 2016, 00:00
Jaarverslag Prins Bernhard Cultuurfonds
Jaarverslag Prins Bernhard Cultuurfonds
In 2015 bestond het Prins Bernhard Cultuurfonds 75 jaar. In die periode was het fonds met zijn werk voor cultuur, natuur en wetenschap van grote betekenis, zo constateerden onderzoekers van de Universiteit Utrecht in een boek dat geschreven werd ter gelegenheid van ons jubileum. Terugkijken op onze rijke historie en de impact van ons werk was mooi, nuttig en interessant, maar ondertussen was en is de blik steeds vooruit gericht. Want er valt nog zoveel te doen, zoveel te bereiken.
 
Zo ook in ons jubileumjaar. We ondersteunden 3.563 bijzondere projecten en initiatieven en reikten diverse prijzen, stipendia, beurzen en onderscheidingen uit aan bevlogen vrijwilligers, gevestigde kunstenaars, muzikanten en schrijvers en aan jonge talenten. De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs - onze oeuvreprijs van € 150.000 - ging naar de internationaal toonaangevende architect Francine Houben. En het eerste BankGiro Loterij Theaterweekend, om een breed publiek het theater te laten ontdekken, werd in de steigers gezet.
 
Dat alles werd mogelijk gemaakt door alle partijen die ons geld toevertrouwen onder het motto De Kunst van het geven. Naast de loterijen zijn dat in toenemende mate private schenkers die zich aangetrokken voelen tot het werk van het Cultuurfonds.
Na de verbreding van onze doelstelling, waardoor we nu ook mecenaat en filantropie in het algemeen faciliteren, kunnen we nog meer meebewegen met de geefwensen van schenkers. Dat vertaalde zich in 2015 in een fantastisch fondsenwervend jaar, met 29 nieuwe CultuurFondsen op Naam en een record aan inkomsten, onder meer dankzij de grootste schenking in onze geschiedenis. Daardoor hebben we ook voor 2016 weer een mooi budget ter beschikking - van € 33 miljoen - om te investeren in onze werkterreinen.
 
Het belooft hiermee wederom een prachtig jaar te worden in vervolg op onze rijke historie.
 
Alexander Rinnooy Kan
Voorzitter van de Raad van Toezicht
 
Adriana Esmeijer
Statutair directeur/ bestuurder 

Klik hier voor het volledige jaarverslag.
gerelateerde items