Toon alles (1)

Jaarverslag NSGK

21 februari 2018, 00:00
Jaarverslag NSGK
Jaarverslag NSGK
‘Ik ben je vriendin… als ik de kans krijg’. Met deze boodschap traden we in 2017 naar buiten om aandacht te vragen voor de verbetering van de positie van kinderen en jongeren met een beperking.

Fay (11), Maarten (14), Kian (7) en Christel (20) waren het gezicht van onze campagne. Veel mensen denken: in Nederland is het toch allemaal prima geregeld? We hebben gehandicaptenzorg, toegankelijkheidsregels, speciale voorzieningen… Maar de dagelijkse werkelijkheid laat een ander beeld zien. Uit onderzoek van Movisie blijkt dat 62 procent van de mensen met een beperking zich eenzaam voelt. Dat is een schokkend cijfer. Het percentage is hoger dan van iedere andere groep.

Aan de andere kant blijkt uit ons eigen onderzoek1 dat Nederlanders er wél voor openstaan om mensen met een beperking de kans te geven gewoon mee te doen. Met onze campagne in 2017 wilden we alle Nederlanders individueel aanspreken.

In 2017 hebben we op basis van ons meerjarenplan 2016-2019 met het team en diverse
belanghebbenden gekeken: waar staan we momenteel en hoe willen we verder? We hebben onze missie bekrachtigd: effectief uitsluiting van gehandicapte kinderen en jongeren bestrijden zodat zij sámen met hun niet-gehandicapte leeftijdgenoten kunnen spelen, leren, sporten en werken. U kunt in dit jaarverslag lezen dat we nieuwe doelen hebben geformuleerd omdat we ambitieus zijn. Met een groeiende groep gevers en partners willen we ervoor gaan dat een nieuwe generatie kinderen en jongeren opgroeit die niet uitgesloten, maar juist voluit ingesloten wordt.

We konden in 2017 200 impactvolle projecten steunen en daarnaast via de landelijke collecte bijdragen aan 170 initiatieven. Een van de bijzondere projecten was de Bikkelbank waarvoor de VriendenLoterij maar liefst € 200-duizend extra toekende.

Helaas was 2017 niet in alle opzichten een geslaagd jaar. We hadden te kampen met een
vastgelopen automatiseringsproject. Daardoor konden we zelfs tijdelijk geen aanvragen van
projectpartners in behandeling nemen. Inmiddels zijn deze problemen grotendeels verholpen en zijn we weer volop bezig met het ondersteunen van de impactvolle initiatieven. We houden er – zoals dat vaker gaat bij automatiseringsprojecten – wel een kater aan over.

Als erkend CBF-doel doen wij mee aan de Impact Challenge. In 2017 is op ons project ‘Samen naar School’ door het CBF in samenwerking met Impact Centre Erasmus en PwC gereflecteerd op onze impact. Hebben deze ‘Samen naar School-klassen’ het effect dat we beogen? Het antwoord daarop kunnen we met ‘ja’ beantwoorden. In dit jaarverslag kun je ook lezen dat een aantal andere projecten, zoals de Speeltuinbende, Jongeren die het Kunnen en Specialisterren, op systematische wijze geëvalueerd zijn. Impactmeting staat volop in de aandacht.

Die impact willen we graag teruggeven aan onze gevers. Onze gevers zijn voor NSGK onmisbaar. Zonder jullie kunnen wij kinderen en jongeren geen betere kansen geven. Daarom delen we in dit jaarverslag graag onze activiteiten en resultaten met jullie en alle andere belanghebbenden. We danken iedereen die in 2017 heeft bijgedragen: collectanten, organisatoren, donateurs, bedrijven, vermogensfondsen, de VriendenLoterij, leveranciers, de brancheorganisaties zoals CBF, FIN, Goede Doelen Nederland en SCP, de Raad van Toezicht, Famous Friends en het team van medewerkers.

Op naar een mooi 2018!
Hartelijke groet,
Henk-Willem Laan
directeur/bestuurder


Klik hier voor het volledige jaarverslag.
 
gerelateerde items