Toon alles (1)

Jaarverslag Longfonds

6 juni 2018, 00:00
Jaarverslag Longfonds
Jaarverslag Longfonds
Wij zijn niet zo goed in het schrijven van geschiedenisboeken over onze organisatie. We deden dat 19 jaar geleden voor het laatst. Maar toch gaat 2017 de geschiedenisboeken in als het ‘jaar van de fusie’. De fusie van het Longfonds als goede doelen organisatie en het Longfonds als patiëntenorganisatie.

Natuurlijk waren we al bijna één, maar formeel nog niet. We vonden het al vanzelfsprekend
dat mensen met een longziekte altijd betrokken zijn bij wat we doen. Nu is het
statutair ook zo. En we hebben een bijzondere en nieuwe manier van invloed geven.

Naast een Raad van Toezicht, met een meerderheid van zetels namens mensen met een
longziekte, zijn sinds dit jaar ook Meedenkgroepen actief. Ervaringsdeskundigen die op
inhoud strategisch meedenken over de ontwikkelingen ten aanzien van zorg, onderzoek,
vrijwilligers & patiëntenparticipatie, preventie en governance. En die zijn ook statutair
verankerd.

Het is op meer manieren een jaar van transitie geweest. Van de oude manier van
‘financieel mogelijk maken’ van ons werk, zoekend naar nieuwe mogelijkheden. Van
fondsenwerving naar werken aan impact voor mensen met longziekten en mensen die
longziekten kunnen krijgen. Van het financieren van onderzoek, naar een nieuwe manier
om met internationaal onderzoek het verschil te maken via ons concept Longfonds |
Accelerate. Van het werken met vrijwilligers in de regio, naar het gezamenlijk realiseren
van lokale impact.

Er is heel veel aandacht en waardering voor onze strijd voor Gezonde Buitenlucht en
voor onze stappen op weg naar de Rookvrije Generatie. Onderwerpen die beiden in
het Regeerakkoord kwamen door onze gezamenlijke lobby. En nu we het er toch over
hebben: we hebben een radicale keuze gemaakt voor het samenwerken met alle
relevante partners op ieder onderwerp dat van belang is. Zoals de samenwerking met
Long Alliantie Nederland rondom het zorgpad COPD. Het doel is om mensen met COPD
die een longaanval krijgen, uit het ziekenhuis te houden. Want als ze daar eenmaal
belanden, is er een aanzienlijke kans dat ze binnen twee jaar overlijden. Dat kan worden
voorkomen door een goede organisatie van de zorg, samen met de patiënt.

We schatten in dat de transitie halverwege is. We moeten nog veel verder ontwikkelen.
Alleen dan kunnen we echt duurzaam van meerwaarde zijn voor de maatschappij
waarin mensen met longziekten onze spil vormen. Wij willen graag zorgen voor mensen
met longziekten, maar we willen ook graag dat minder mensen longziekten krijgen en
dat mensen met longziekten mede door ons een beetje gelukkiger worden. Alleen dan
hebben we nóg meer meetbare en merkbare positieve impact op de levens van mensen.
Daar gaat het ons om. 

Michael Rutgers
Bestuurder / algemeen directeur
 
Klik hier voor het volledige jaarverslag.
 
gerelateerde items