Toon alles (1)

Jaarverslag Leger des Heils

22 juni 2018, 00:00
Jaarverslag Leger des Heils
Jaarverslag Leger des Heils
De tv-productie ‘The Passion’ had dit jaar het thema: Ik zie jou! Een thema dat voor het Leger des Heils heel herkenbaar is. ‘Ik zie jou’ sluit prachtig aan bij onze missie en activiteiten.

Dagelijks strekken wij wereldwijd een helpende hand uit naar mensen die gezien mogen worden. We zien het als onze opdracht om het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Vandaar dat we voor ons jaarverslag hetzelfde thema hebben gekozen. Als we kijken naar de situatie in Nederland, dan moeten we constateren dat de zwaksten in onze samenleving vaak
nauwelijks kansen hebben of geen sociaal netwerk waar ze op terug kunnen vallen. Daarom strijden we bij het Leger des Heils tegen alles wat het leven van mensen kapot kan maken: armoede, onrecht, uitsluiting en zinloosheid. En we strijden voor een leven zoals God het heeft bedoeld, door het goede nieuws van Jezus uit te dragen, in woord en daad. Hoe? Door invulling te geven aan het Bijbelwoord uit Mattheüs 25: mensen die honger lijden te eten geven, mensen die dorst hebben te drinken geven, kleding geven aan mensen die geen kleding hebben, vreemdelingen onderdak geven en gevangenen en zieken bezoeken.

En dat begint allemaal met het zien van mensen die niet gezien worden. Zoals God ons ziet in onze worstelingen en moeiten, mogen ook wij degenen zien die onze hulp en ondersteuning zo nodig hebben. Ook in 2017 was dat het geval. Ongeacht ras, leeftijd,
geloofsovertuiging of welk kenmerk dan ook, boden we aan iedereen die dat nodig had een helpende hand. En dat is niet altijd zo vanzelfsprekend, want als we om ons heen kijken, moeten we constateren dat er in onze samenleving nog altijd barrières worden opgeworpen. Belemmeringen die ervoor zorgen dat mensen worden uitgesloten van de
meest basale levensbehoeften. En daar kunnen en mogen we onze ogen nooit voor sluiten.

In 2017 zijn duizenden mensen in aanraking gekomen met onze activiteiten. Niet alleen hebben we hulp en steun geboden via onze welzijns- en gezondheidszorg, maar ook
begeleidden we personen vanuit de jeugdbescherming en reclassering. Daarnaast namen talloze mensen deel aan activiteiten van de korpsen van het Kerkgenootschap en Leger des Heils ReShare. Een belangrijk speerpunt om sociale uitsluiting en eenzaamheid tegen te gaan, is buurtgericht werk. Daarom zijn we actief en herkenbaar aanwezig in wijken en buurten en organiseren we wekelijks een grote verscheidenheid aan activiteiten en (kerk)
diensten. Daarnaast ontvangen we dagelijks mensen in onze tweedehands kledingwinkels en ReShare Stores en bieden we perspectief door het aanbieden van zinvolle
dagbesteding en arbeidsre-intergratieplaatsen.

Dit jaarverslag biedt een overzicht van onze inzet en activiteiten in het jaar 2017. Een jaar waarin opnieuw bleek dat we er gelukkig niet alleen voor staan. Keer op keer mogen we Gods kracht en zegen ervaren in het werk dat we doen. Maar ook het vertrouwen en de bijdragen van donateurs, overheden, bedrijfsleven en collega-organisaties blijven ons in staat stellen om naar de ander om te zien. Zo blijven we samen verantwoordelijk voor onze naasten. En kunnen we ons blijven inzetten voor de ander. In de eerste plaats door die ander te zien en vervolgens een helpende hand te bieden aan eenieder die dat nodig heeft.

Ik wens u veel leesplezier.
Hans van Vliet
commissioner, voorzitter
en territoriaal commandant
Almere, juni 2018
I
 
Klik hier voor het volledige jaarverslag.
gerelateerde items