Toon alles (1)

Jaarverslag Leger des Heils

1 augustus 2017, 00:00
Jaarverslag Leger des Heils
Jaarverslag Leger des Heils
In een dynamische wereld, die telkens met nieuwe vragen komt, zullen wij als Leger des Heils creatief moeten zijn in het vinden van nieuwe antwoorden. Met daarbij voor ogen dat we er willen zijn voor de zwaksten in de samenleving. Als heilssoldaten, medewerkers en vrijwilligers willen we, samen met onze partners, het verschil blijven maken voor de ander. Samen bouwen aan perspectief!
 
Ook in 2016 was dat het geval. Ongeacht ras, leeftijd, geloofsovertuiging of welk kenmerk dan ook, boden we aan mensen die dat nodig hadden een helpende hand. En dat is niet altijd zo vanzelfsprekend, want als we om ons heen kijken, moeten we constateren dat er in onze samenleving nog altijd barrières worden opgeworpen. Belemmeringen die ervoor zorgen dat mensen worden uitgesloten van de meest basale levensbehoeften. En daar kunnen en mogen we onze ogen nooit voor sluiten.
 
De wereld is nog nooit zo snel veranderd als in de laatste twintig jaar en nieuwe uitdagingen presenteren zich vrijwel dagelijks. In die wereld blijft het Leger des Heils met man en macht strijden voor degenen die door uitsluiting aan de zijlijn dreigen te belanden. En daarin moeten we mee
in de veranderingen die nodig zijn om een slagvaardige en daadkrachtige organisatie te blijven. Zonder daarbij de kern van ons werk, onze missie, uit het oog te verliezen: het Evangelie van Jezus Christus prediken en in Zijn naam menselijke nood lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Als Leger des Heils willen we het beste voor het hoogste blijven inzetten. We willen op een effectieve manier mensen blijven bereiken die hulp nodig hebben, die God zoeken, die op een zijspoor terecht zijn gekomen. Met onze boodschap van hoop en verlossing!
 
Duizenden mensen zijn in 2016 in aanraking gekomen met onze activiteiten. Niet alleen hebben we hulp en steun geboden via onze welzijns- en gezondheidszorg, maar ook begeleidden we personen vanuit de jeugdbescherming en reclassering. Daarnaast namen talloze mensen deel aan activiteiten van de korpsen van het Kerkgenootschap en Leger des Heils ReShare. Een belangrijk speerpunt om sociale uitsluiting en eenzaamheid tegen te gaan, is buurtgericht werk. Daarom zijn we actief en herkenbaar aanwezig in wijken en buurten en organiseren we wekelijks een grote verscheidenheid aan activiteiten en (kerk) diensten. Daarnaast ontvangen we dagelijks mensen in onze tweedehands kledingwinkels en ReShare Stores en bieden we perspectief door het aanbieden van zinvolle dagbesteding en arbeidsre-intergratieplaatsen.
 
Tevens versterken we, via onze afdeling Internationale Ontwikkeling & Samenwerking, onze partners over heel de wereld in ontwikkelings- en noodhulpprogramma’s.
Zo dragen we wereldwijd bij aan een menswaardig bestaan voor mensen in nood.
 
Dit jaarverslag biedt een prachtig overzicht van onze inzet en activiteiten in het jaar 2016. Een jaar waarin opnieuw bleek dat we er gelukkig niet alleen voor staan. Keer op keer mogen we Gods kracht en zegen ervaren in het werk dat we doen. Maar ook het vertrouwen en de inzet van donateurs, overheden en organisaties blijft ons in staat stellen om samen te bouwen aan perspectief. Dat is een geruststellende gedachte. Want het slechtste wat ons kan overkomen, is dat we geen verantwoordelijkheid meer voelen en nemen voor onze naaste. Ook in de jaren die komen, willen we een vriend zijn voor degenen die geen vriend hebben, een helpende hand bieden aan hen die dat zo nodig hebben.
Ik wens u veel leesplezier.
 
Hans van Vliet
commissioner, bestuursvoorzitter en territoriaal commandant

 
Klik hier voor het volledige jaarverslag.
gerelateerde items