Toon alles (1)

Jaarverslag Humanistisch Verbond

7 februari 2018, 10:00
Jaarverslag Humanistisch Verbond
Jaarverslag Humanistisch Verbond
2017 was het eerste jaar van het nieuwe beleidsplan Vrij en Menswaardig (2017-2021).
Menselijke waardigheid staat centraal in de richting en positionering van het Humanistisch
Verbond. Dit doen we allereerst door ieder mens serieus te nemen. Om goed met elkaar te
leven moeten we tegenstellingen en onenigheid niet uit de weg gaan, maar recht in de ogen
kijken. Ten tweede betekent menselijke waardigheid voor ons dat iedereen de kans krijgt
eigenheid, trots en zelfrespect te ontwikkelen. Ten derde pleiten we ervoor dat mensen
elkaar gunnen om anders te zijn. Ten vierde betekent menselijke waardigheid voor ons dat
we met zorg naar elkaar omzien.
 
Klik hier voor het volledige jaarverslag van het Humanistisch Verbond.
gerelateerde items