Toon alles (1)

Jaarverslag Buitenfonds

19 september 2016, 10:00
2015 overgangsjaar

In november 2015 is het dan daadwerkelijk zover. Stichting Buitenfonds ziet het licht. Na twee jaar van voorbereiding zijn alle formaliteiten afgehandeld en denkrichtingen gestold. In velerlei opzichten een belangrijke stap voorwaarts. Allereerst ons doel.

Buitenfonds wil een relevante bijdrage leveren aan het behoud en de ontwikkeling van de natuur die onder de hoede valt van Staatsbosbeheer, en daarmee eigenlijk van u, want deze natuur is van ons allemaal, net als Staatsbosbeheer. De natuur leert ons veel en we hebben er veel aan te danken, zoals gezondheid, rust, plezier of verwondering. Maar onbewust draagt de natuur ook bij aan het prikkelen van de nieuwsgierigheid. En nieuwsgierige mensen stellen vragen, waarmee ze kennis opdoen over de ander of over de context. Zo draagt de natuur bij aan een beter begrip en een gemeenschappelijke maatschappij. Maar ook aan innovatie in organisaties.

Deze bijdrage wordt door Buitenfonds geleverd door het faciliteren en verbinden van geld en projecten. Wij stellen donateurs, zowel privépersonen als organisaties in staat om projecten te ondersteunen die ertoe doen, een herinnering zijn of gewoon aan het hart gaan. Dit kunnen kleine en grote projecten zijn maar ook bestaande of zelfgeïnitieerde projecten. Een fietspad, een bankje, de vijver, het beheer van een laan of voorlichting in een bezoekerscentrum. Dit maakt Buitenfonds uniek. Binnen 2200 meter is de natuur van Staatsbosbeheer binnen het bereik van elke Nederlander. En daarop kan een donateur rechtstreeks invloed hebben door te ondersteunen met kleine of grote bijdragen door middel van crowdfunding. Kleine beetjes realiseren iets groots.

Het is geen luxe dat Buitenfonds is opgericht. Het is het antwoord op de bezuinigingen die de laatste jaren zijn doorgevoerd waarin allerlei projecten zijn gesneuveld of worden bedreigd. Dit betreft zowel het onderhoud als vernieuwing. Buitenfonds is het antwoord op een bedreiging en buigt deze om tot een kans. De bewoners van Nederland worden in staat gesteld om mee te doen. Geoormerkt geld voor een specifiek project.

Ten slotte willen we iedereen bedanken die een inspanning heeft geleverd aan het ontstaan van deze stichting, die zonder winstoogmerk door uw bijdrage het behoud van de natuur in Nederland beoogt.

Erik Hallers, voorzitter Raad van Toezicht Buitenfonds 

Klik hier voor het volledige jaarverslag.
 
gerelateerde items