Toon alles (1)
Hans Hulst

Interview: Ilja van Haaren

15 januari 2009, 08:59
Op 1 januari trad Ilja van Haaren (49) als directievoorzitter in dienst bij Stichting Kinderpostzegels Nederland. Zij volgt Nelleke Bakkeren-Voogt op, die met pensioen is gegaan. Van Haaren komt uit het bedrijfsleven - zij was in 2002 nog zakenvrouw van het jaar. Gaat zij bij het fonds een meer bedrijfsmatige cultuur invoeren? "Ik ben in positieve zin verrast door de professionaliteit van de organisatie."


U bent aangesteld als directievoorzitter bij Stichting Kinderpostzegels Nederland. Maar u heeft geen werkervaring in de non-profit sector.

 


Van Haaren: "Dat klopt, ik kom uit het bedrijfsleven. Ik heb carrière gemaakt in de internationale hotel- en reisindustrie. Ook ben ik bijna tien jaar directeur geweest van aardewerkbedrijf de Koninklijke Porceleyne Fles in Delft. Dat neemt niet weg dat ik altijd affiniteit heb gehad met de sector. Ik heb regelmatig vrijwilligerswerk verricht. Waaronder enige tijd geleden voor het Aids Fonds en als voorzitter van een straattheaterfestival in Delft. Ik ben een resultaatgerichte persoon, dus ik voelde me thuis in het bedrijfsleven. Ik merkte echter dat ik meer voldoening haalde uit vrijwilligerswerk. Ik dacht: ik wil eigenlijk wel wat meer voor de maatschappij doen. Vandaar dat de vacature bij Stichting Kinderpostzegels precies op tijd kwam."

 


Wat trok u in de organisatie?

 


Van Haaren: "Ik heb zelf als kind fanatiek met kinderpostzegels gelopen. Dat blijft altijd bij je. Daarnaast: de kinderpostzegels zijn een instituut met enorm veel traditie en naamsbekendheid. Maar ook een instituut waar veel mogelijkheden tot vernieuwing liggen.

 


Bent u binnengehaald vanuit de gedachte dat Kinderpostzegels behoefte heeft aan een meer bedrijfsmatige wind?

 


Van Haaren: "Ik denk dat het vooral de combinatie tussen mijn marketingachtergrond en het vrijwilligerswerk was die zorgde voor een klik. Men stond open voor mijn achtergrond in het bedrijfsleven, maar het was geen basisvoorwaarde. Sterker nog: ik ben sinds mijn aantreden in positieve zin verrast door de professionaliteit van de organisatie. Er is veel aandacht voor kwaliteit, tot op detailniveau."

 


Wat is de opdracht die u meekrijgt de komende periode?

 


Van Haaren: "Mijn voorgangster Nelleke Bakkeren-Voogt heeft al heel wat veranderingen gerealiseerd. Zij laat een mooie erfenis na. Zo is de scholenactie gerevitaliseerd, hetgeen tot een recordopbrengst heeft geleid afgelopen jaar: 9,6 miljoen euro. De komende jaren is het de bedoeling om een diversificatie te krijgen in onze fondsenwervingsbronnen. We gaan op zoek naar nalatenschappen en werven steeds meer donateurs. Het is de bedoeling om op termijn uit te komen op tussen vijfhonderdduizend tot een miljoen euro uit donateursinkomsten. Daarnaast gaan we bruggen slaan naar het bedrijfsleven vanuit onze kern voor kinderen door kinderen. Er is een pilot gestart: ‘Breng de kinderen naar de bedrijven'. Ik zie het als mijn taak om meer samenwerkingen tot stand te brengen, niet alleen met het bedrijfsleven maar ook met andere fondsen."

 


Zie ook: www.kinderpostzegels.nl

gerelateerde items