Toon alles (2)
Hans Hulst

Interview: Anthony Burgmans

15 mei 2008, 08:59
Onlangs vond in Scheveningen de conferentie Business Champions for Early Child Development plaats. Doel: ondernemers en non-profits bij elkaar brengen en de gedachte promoten dat investeren in de ontwikkeling van jonge kinderen ook rendabel is. Anthony Burgmans, voormalig CEO van Unilever, is volgens FEM Business een van de 100 machtigste bestuurders. FM sprak met hem over de gezamenlijke grond van bedrijven en non-profits. "Je kunt met verschillende uitgangspunten toch hetzelfde doel nastreven."


Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt nog altijd een beetje met argusogen bekeken. Als imagospeeltje van het bedrijfsleven. Wat vindt u daarvan?

 


Burgmans: "Ik denk dat het niet zozeer het publiek is dat cynisch is, maar de media. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet iets van vandaag of gisteren. Grote internationaal opererende bedrijven zijn er al tientallen jaren mee bezig, vaak als direct gevolg van de problemen binnen de maatschappelijke context waarin zij opereerden. Bijvoorbeeld in Afrika, waar problemen rond armoede, onderwijs en HIV/AIDS spelen. De praktijk kwam eerst. Op een gegeven moment kwam toen de vraag: moeten we er geen beleid van maken? Dan start je vanuit een analyse van de maatschappelijke impact van je activiteiten. Daaruit vloeien weer allerlei projecten voort, waarbij je idealiter dicht bij de basisvaardigheden van je bedrijf blijft. Het is ook verstandig om partnerships aan te gaan. Dan is het eenvoudiger om draagvlak te creëren en is de benodigde waaier aan competenties binnen handbereik."

 


U pleit voor partnerships. Bedrijven zouden niet op eigen houtje moeten optrekken. Wordt vanuit de non-profit wereld voldoende en op de juiste manier aansluiting gezocht bij het bedrijfsleven?

 


Burgmans: "Ik denk het wel, alleen merk je dat niet zo in de media. Er zijn legio samenwerkingen. Wat ook opvalt, is dat ngo's steeds vaker zelf een aandeeltje kopen en naar aandeelhoudersvergaderingen komen. Zij stellen daar prangende vragen, waarop doorgaans zeer serieus wordt ingegaan."

 


Heeft u als CEO in uw Unilever-tijd toenadering gezocht tot non-profits?

 


Burgmans: "Jazeker, in samenwerking met WNF heeft Unilever bijvoorbeeld de Marine Stewardship Council opgezet. Dat is een instelling die duurzaam gevangen vis certificeert. Zeer nuttig, en dit project loopt nog steeds. De Marine Stewardship Council is een goed voorbeeld van met verschillende uitgangspunten toch hetzelfde doel nastreven. Voor WNF waren vooral de ecologische aspecten belangrijk. Unilever hechtte er daarentegen aan dat ook op langere termijn de aanvoer van gezonde vis gewaarborgd was. In het begin ging het allemaal nog wat stroef. Zo ondervonden we nogal wat tegenwerking van de overheid, die vond dat dit haar terrein was. En natuurlijk is het een leerproces waarin je na verloop van tijd processen bijstelt en aanscherpt."

 


Het volledige interview met Anthony Burgmans kunt u binnenkort lezen in de zomereditie van de gedrukte FM.

 

gerelateerde items