Toon alles (1)

Kabinet stimuleert internationale samenwerking in cultuursector

14 januari 2018, 08:00
De subsidieregeling Creative Twinning Fund moet samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en buitenlandse culturele organisaties stimuleren.
De subsidieregeling Creative Twinning Fund moet samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en buitenlandse culturele organisaties stimuleren.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken stelt 5,2 miljoen euro beschikbaar voor meerjarige samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en buitenlandse culturele organisaties. Hiervoor is de subsidieregeling Creative Twinning Fund 2018-2020 gepubliceerd. De regeling is onderdeel van het Internationaal Cultuurbeleid van de Rijksoverheid.
 
Creative Twinning biedt de allianties de kans hun expertise en kennis te gebruiken bij het uitvoeren van projecten in aan EU grenzende landen. Hierbij wordt cultuur ingezet voor maatschappelijke vernieuwing en sociale verbinding. Nauwere samenwerking met culturele en creatieve sectoren in landen rondom Europa biedt volgens het kabinet mogelijkheden om te werken aan veiligheid en stabiliteit, in het bijzonder in landen met veel vluchtelingen, migranten en jongeren met weinig toekomstperspectief. ‘Kunstenaars en creatieve ondernemers zijn vaak een motor voor lokale initiatieven. Denk aan: maatschappelijke innovatie en sociaal ondernemen, duurzaam behoud van lokaal cultureel erfgoed, stadsverbetering en het stimuleren van dialoog tussen bevolkingsgroepen. Het bereiken van jongeren is een belangrijke voorwaarde van de regeling’, aldus het ministerie.
 
Informatiebijeenkomst
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit. In aanmerking voor financiering komen samenwerkingsverbanden van culturele non-profitorganisaties én bedrijven met een cultureel profiel. De volledige regeling (inclusief de voorwaarden) is te lezen op www.rvo.nl. RVO organiseert maandag 22 januari 2018 in Utrecht een informatiebijeenkomst voor belangstellenden.
 
gerelateerde items