Inschrijving Transparant Prijs geopend

19 mei 2014, 04:00
Inschrijving Transparant Prijs geopend
Inschrijving Transparant Prijs geopend
Op 1 oktober 2014 vindt de uitreiking van De Transparant Prijs 2014 plaats. De inschrijving is inmiddels geopend en opgave en is mogelijk tot 1 juli aanstaande.  De Transparant Prijs 2014 heeft als thema ‘Nieuwe vormen van goed doen’.

‘Goed doen is al langer niet meer voorbehouden aan de ‘traditionele’ goede doelenstichtingen’, meldt de organisatie. ‘De inkomsten die afkomstig zijn uit fondsenwerving onder het Nederlands publiek staan onder druk. Door kerkelijke, sociale of politieke verbondenheid was de donateur loyaal naar een organisatie. Tegenwoordig is die loyaliteit minder groot en een donateur is een consument geworden in de supermarkt van goede doelen. Ook de inkomsten uit overheidssubsidies worden minder. Het beleid van de overheid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking is opgenomen in de beleidsnotitie 'Wat de wereld verdient: een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen’ waarin hulp, handel en investeren in elkaar zijn geschoven.’

Social Enterprises
‘Tegelijk zijn een aantal bedrijven steeds actiever om MVO en duurzaamheid in het bedrijfsmodel te verankeren. Een nieuwe vorm van goed doen zijn de social enterprises. PwC is onlangs vanuit het CR beleid een samenwerking aangegaan met Social Enterprise NL waardoor een verbreding ontstaat ten opzichte van het eerdere CR beleid waarin de focus met name was gericht op de ‘charities’. We zien een trend dat er meer spelers zijn gekomen in het ‘goed doen’. De Transparant Prijs wil deze trend oppakken als thema voor de prijsuitreiking. Goede doelen kunnen gedurende het jaar hier de aandacht op richten en zo het thema inhoudelijk vormgeven in de jaarverslagen.’

Klik hier voor meer informatie en opgave.
gerelateerde items