Toon alles (1)

Innovatieplatform: universiteiten moeten

23 juni 2005, 08:59

Universitair onderzoek wordt momenteel door drie geldstromen gevoed: gelden van de overheid, van de NWO en van het bedrijfsleven. Het Innovatieplatform pleit in een persbericht naar aanleiding van het verschijnen van het rapport Geven voor Weten echter voor het op gang brengen van een vierde geldstroom. Universiteiten zouden naar Amerikaans voorbeeld vermogende particulieren achter de broek moeten zitten en actief de jacht op nalatenschappen moeten openen.

 

De overheid trekt zich steeds verder terug, bouwt subsidies af en pleit in toenemende mate voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Voor goede doelen en maatschappelijke organisaties betekent dit dat zij nog meer dan voorheen de concurrentie aan moeten gaan om de geefgulden.
Als het aan het Innovatieplatform ligt mengen ook de Universiteiten zich binnenkort nadrukkelijk in deze strijd. In het rapport Geven voor Weten, dat vorige week werd gepresenteerd, pleit de denktank voor alternatieve bekostigingsmethoden van wetenschappelijk onderzoek. Universiteiten zouden zich moeten gaan richten op het verkrijgen van particulieren giften, sponsordeals en nalatenschappen. Ook zouden de universiteiten mee moeten gaan eten uit de goedgevulde ruif van de loterijen. Dit gebeurt immers in Amerika en andere Europese landen ook al volop.
Dit vraagt wel om een rigoureus andere manier van fondsenwerven, stelt het platform. En dan zijn er nog de juridische haken en ogen, zowel in nationaal als internationaal verband. Vandaar dat het gezelschap de aanbeveling doet om een Task Force in te stellen. Deze Task Force zal onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW moeten gaan opereren, in nauwe samenwerking met de ministeries van Financi

gerelateerde items