Toon alles (3)

Wilde Ganzen treedt toe tot de ICCO Coöperatie

24 maart 2016, 06:00
Huizinga: 'Alle organisaties in de ICCO coöperatie hebben hetzelfde doel: armoede bestrijden'
Huizinga: 'Alle organisaties in de ICCO coöperatie hebben hetzelfde doel: armoede bestrijden'
Wilde Ganzen is per begin 2016 toegetreden tot de ICCO Coöperatie. In het maatschappelijk speelveld verandert er veel. Wilde Ganzen gelooft dat het bundelen van krachten onze positie voor de toekomst verstevigt. Door samen te werken met anderen kan de organisatie nog beter invulling geven aan haar missie.
 
Wilde Ganzen is en blijft ook na de toetreding een zelfstandige organisatie, die zich door het ondersteunen van kleinschalige projecten inzet om een verschil te maken voor mensen die in armoede leven. Projecten die zijn opgezet door de lokale bevolking samen met bevlogen Nederlanders. En juist die lokale bevolking profiteert dankzij deze toetreding van een nog bredere toegang tot lokale kennis, expertise en netwerken.
 
Samen sterk door verbinding en kennisdeling
‘Bij Wilde Ganzen gaat het om ontmoetingen tussen mensen: inwoners van ontwikkelingslanden en bevlogen Nederlanders die samen willen werken aan het bestrijden van armoede. De organisaties uit de ICCO coöperatie hebben stuk voor stuk datzelfde doel: armoede bestrijden. Door onze krachten te bundelen kunnen we samen nóg meer bereiken in de wereld’, zegt Tineke Huizinga (foto), directeur Wilde Ganzen. ‘Door het delen van kennis en ervaring, maar ook door de inzet van elkaars netwerken kunnen de leden van de Coöperatie elkaar versterken in het realiseren van hun doelstellingen. De regionale aanwezigheid van ICCO in lage en middeninkomenslanden biedt betere mogelijkheden om de kleine, lokale organisaties waar Wilde Ganzen mee samenwerkt aan te laten sluiten bij lokale netwerken en initiatieven. Daarnaast zal Wilde Ganzen nog intensiever gaan samenwerken met ICCO voor een versterkte en meer gezamenlijke dienstverlening aan het Particulier Initiatief in Nederland.’
 
Versterking van lokale organisaties
Sinds afgelopen jaar werken Wilde Ganzen en ICCO samen in het Change the Game programma van Wilde Ganzen om lokale partnerorganisaties in lage- en middeninkomenslanden op vernieuwende wijze te ondersteunen door middel van trainingen en coaching op het vlak van lokale fondsenwerving en het zoeken van ondersteuning bij de lokale overheid. Wilde Ganzen voorziet hiermee in de behoefte aan versterking van capaciteiten en duurzaamheid van de programma’s van de lokale partnerorganisaties van de Nederlandse Particuliere Initiatieven. In dit kader is Wilde Ganzen medio 2014 ook toegetreden tot het consortium dat onder leiding van de ICCO Coöperatie een succesvolle aanvraag tot een strategisch partnerschap met Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ingediend om lokale partners te versterken.
 
 
Over ICCO Coöperatie
ICCO Coöperatie is een Nederlandse coöperatie met een internationale organisatiestructuur. De Coöperatie bestaat uit een aantal ontwikkelingsorganisaties waaronder Edukans en Kerk in Actie. Het zwaartepunt van de zeggenschap over de strategie, het beleid en de fondsen ligt bij de Algemene Ledenvergadering. Daarnaast kent de coöperatie een Raad van Toezicht, een Raad van Bestuur en acht Regionale Raden.
gerelateerde items