Toon alles (1)

Humanisten wereldwijd veroordelen politieke polarisatie

13 augustus 2018, 00:00
Humanisten wereldwijd spreken zich uit tegen een opkomend politieke polarisatie. Ze roepen burgers en politici over de hele wereld op om weerstand te bieden tegen demagogie en oog te hebben voor hoe polarisatie de mensheid kan schaden. 

Op een bijeenkomst van de International Humanist and Ethical Union (IHEU) hebben vertegenwoordigers van humanistische organisaties wereldwijd, waaronder het Humanistisch Verbond, een resolutie aangenomen. Met deze resolutie veroordeelt de IHEU demagogische politiek die doelbewust polariseert, waarvan in steeds meer landen wereldwijd sprake is. Humanistische en seculiere organisaties uiten hiermee hun bezorgdheid over de opmars van zogenaamde sterke mannen-politiek in Europa, en dan met name in Hongarije, Polen, Italië, Oostenrijk en Turkije waar ze met populistische retoriek de mensenrechten ondermijnen en minderheidsgroepen discrimineren.   

De resolutie draagt de naam Auckland Declaration en onderschrijft het humanistische principe dat de problematiek in de wereld het beste benaderd kan worden vanuit het idee dat de mensheid een wereldwijde gemeenschap is. Gesteld wordt dat de vraagstukken waar we nu voor staan complexer zijn dan ooit tevoren. Elke politicus die beweert een simpele oplossing te hebben, moet nauwlettend in de gaten worden gehouden.  
 
Andrew Copson is voorzitter van de IHEU: “We mogen gerust stellen dat demagogie steeds vaker voorkomt. In Turkije, de Filipijnen en ook de Verenigde Staten worden mensenrechten ernstig bedreigd en staat het streven naar waarheid onder druk. Vrijwel overal wordt discussie gevoerd over ‘nepnieuws’, ‘alternatieve feiten’ en de waarde van vrije pers. En meer en meer vindt er doelbewust polarisatie plaats om een wig te drijven tussen verschillende bevolkingsgroepen - van etnische meerderheden tegen minderheden, inheemsen tegen immigranten, met een aanval op vluchtelingen, of door het uitsluiten van mensen op basis van ras, religie of geloof, sekse of gender. Ik zie dat dit nu vaker het geval is, en ook in landen waarvan we voorheen dachten dat juist tegen dit soort verdeeldheid werd gestreden. Ik vind het noodzakelijk dat we als humanisten moeten reageren op deze anti-menselijke ontwikkelingen die ingaan tegen de principes van de Verlichting.”

De IHEU is de koepelorganisatie waarbij meer dan honderd organisaties uit veertig landen zijn aangesloten die zich inzetten voor humanisme, atheïsme, rationalisme, secularisme en vrijdenken. In Auckland is voorzitter van het Humanistisch Verbond Boris van der Ham verkozen tot nieuwe penningmeester in het bestuur van de IHEU. Hij vormt het nieuwe bestuur met afgevaardigden uit vijf verschillende continenten.
gerelateerde items