‘CBF-erkenning leidend bij toekenning vergunning huis-aan-huiswerving’

13 september 2018, 12:30
De VNG meent dat niet de anbi-status, maar de CBF-erkenning leidend moet zijn bij het afgeven van collectevergunningen.'
De VNG meent dat niet de anbi-status, maar de CBF-erkenning leidend moet zijn bij het afgeven van collectevergunningen.'
De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft de regelgeving over huis-aan-huiswerving van goede doelen aangepast. Daarin wordt gemeenten aangeraden bij de toekenning van vergunningen de CBF-erkenning leidend te laten zijn. Daarnaast is artikel 5:13 over collecteren aangepast, zodat duidelijk is dat ook leden- en donateurwerving daaronder vallen.
 
Toezichthouder CBF heeft afgelopen zomer samen met de Stichting Collecteplan en de brancheorganisatie van wervingsbureaus DDDN een tekstvoorstel ingediend bij de VNG ter vervanging van het oude artikel over collecteren en inzamelen ten behoeve van goede doelen. Vervolgens is een pilot gestart met het Wervingsrooster. Het Wervingsrooster regelt de donateurwerving aan de deur en geeft het publiek en gemeenten inzicht welke organisatie wanneer waar aan de deur komt. Consumenten kunnen in het Wervingsrooster per week nagaan of er in hun buurt activiteiten voor donateurwerving zijn gepland, en zo ja voor welke organisatie.  
 
‘Anbi-status moet niet leidend zijn’
Volgens de VNG lieten de artikelen in de oude verordening veel ruimte voor verschillende interpretaties. Zo is de verwijzing naar het CBF vervangen door een verwijzing naar een jaarlijks door het college vast te stellen collecte- en wervingsrooster. Daarnaast was er verwarring over de vergunningen. VNG: ‘Een aantal gemeenten heeft in hun APV staan dat voor het afgeven van een collectevergunning een anbi-status óf erkenning nodig is. Hiermee wordt verondersteld dat beide aan elkaar gelijkwaardig zijn. Echter, een anbi-status is een fiscaal kenmerk en zegt niets over de kwaliteit van een organisatie. De erkenning doet dat wel. Wij raden gemeenten dan ook aan de erkenning leidend te laten zijn.’ 
 
Collecterooster 2020 - 2022 bekend 
VNG: ‘Stichting Collecteplan en het CBF maken ieder jaar een landelijk collecterooster. Dit is een concrete planning om de collectes van landelijk collecterende grote goede doelen te spreiden. Gemeentes volgen dit landelijke collecterooster bij het uitgeven van vergunningen. Stichting Collecteplan heeft besloten om het rooster meteen voor drie jaar vast te leggen.’
 
Het Wervingsrooster is te vinden op geefgerust.nl van het CBF. 
 
gerelateerde items