Hoogleraar Bovens (WRR) houdt eerste Participatielezing Movisie

23 december 2017, 07:00
Mark Bovens houdt op vrijdagmiddag 26 januari vanaf 15.00 uur in Ottone te Utrecht de eerste Participatielezing. Bovens, hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), gaat dan in op de vraag hoe we rekening kunnen houden met de beperkingen van het denkvermogen en doenvermogen van burgers.

Weten is nog geen doen

Uit het WRR rapport 'Weten is nog geen doen': ‘De Participatiesamenleving stelt hoge eisen aan de redzaamheid van burgers. Lang niet alle burgers zijn onder alle omstandigheden hiertoe in staat. Er bestaat een behoorlijk verschil tussen wat van burgers wordt verwacht en wat zij daadwerkelijk aankunnen. De groep voor wie de eisen soms te hoog gegrepen zijn, is niet beperkt tot een kleine groep ‘kwetsbaren’ zoals mensen met een laag IQ. Ook mensen met een goede opleiding en een goede maatschappelijke positie kunnen in situaties verzeild raken, waarin hun redzaamheid ontoereikend is, zeker op momenten dat het leven tegenzit. Dat is niet omdat hun intelligentie of kennis tekortschiet, maar omdat er een beroep wordt gedaan op allerlei andere mentale vermogens, zoals het vermogen om in actie te komen, om het hoofd voldoende koel te houden, en om vast te houden aan goede voornemens.’ 

Een ander beleidsperspectief

Aan de hand van concrete voorbeelden zal Bovens ingaan op de vraag wat e.e.a. betekent voor de voorbereiding, inhoud en uitvoering van beleid. Wat voor geslaagde voorbeelden zijn er om mensen met schulden bij te staan? En wat maakt die succesvol? Wat kunnen andere overheidsinstellingen leren van experimenten bij de Belastingdienst, DUO en zorgverzekeraar CZ? Hoe kan een wijkteam of sociaal werker de mentale lasten voor cliënten zo laag mogelijk houden? Hoe zou de aanbeveling van de WRR om het ‘beroep op de zelfcontrole te verminderen’ uitpakken bij de inrichting van de omgeving en voorzieningen? Kortom, wat betekent dit belangwekkende WRR-rapport voor het sociaal domein?

Participatielezing 2018

De eerste Participatielezing vindt plaats op 26 januari in Ottone aan de kromme Nieuwe Gracht in Utrecht. De organisatie van de Participatielezing is in handen van Movisie, het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht en het Platform voor Sociale Vraagstukken. Marcel Ham, hoofdredacteur van Sociale Vraagstukken is dagvoorzitter. Deskundigen en studenten van de USBO denken mee of reageren op het verhaal van Mark Bovens. De lezing vindt plaats in het kader van het 10-jarig bestaan van Movisie.

►Bron: Movisie
gerelateerde items