Is filantropie een kwestie van hoofd of van hart?

8 augustus 2019, 07:45
Voor Civil Power 2019 hebben we gekozen voor het thema Hoofd & Hart van Filantropie. We zien de worsteling in het maatschappelijk middenveld: enerzijds de sterker wordende roep om resultaten, anderzijds werken we allemaal vanuit een zekere passie of overtuiging. Die invalshoeken schuren, maar kunnen elkaar ook versterken en daarom brengen we ze op 14 november tijdens Civil Power bij elkaar.
 
Hoofd & Hart is ook voor onze gasten een belangrijk thema. Programmavoorzitter Marc van den Tweel: ‘Het is een goed thema, omdat ik enerzijds professioneel en verantwoord toezichthouder ben en dat vraagt een zekere koelheid. Aan de andere kant doe ik dit werk natuurlijk ook uit overtuiging, omdat het aansluit bij mijn normen en waarden. Ik vind het heel interessant om die werelden bij elkaar proberen te brengen.’
 


De Vlaamse econoom Kurt Peleman, spreker tijdens Civil Power, benadert filantropie als een ecosysteem: 'Binnen dat ecosysteem is er plaats voor heel verschillende soorten filantropie. Het is geen of/of; het is geen juist/fout verhaal, het is een én-én verhaal. Je mag dus gerust helemaal ‘hoofd’ zijn, of helemaal ‘hart’, er is plek voor iedereen.'
Kurt Peleman
'Maar als ik m’n eigen aanpak zou kaderen, zou die wel een flinke combinatie van Hart & Hoofd zijn: ik begin wel altijd met de passie en ik voeg daar dan kennis aan toe. En ik geloof ook heel sterk in de Buik. Ik vind dus dat intuïtie een grotere plek moet krijgen in hoe keuzes gemaakt worden, vooral omdat de meeste uitdagingen zo wicked zijn, dat ze veel onbekenden meebrengen en dus een heel grote flexibiliteit vragen.’
 
Van den Tweel: ‘Als je jezelf rekent tot het senior-management, bestuurder of toezichthouder bent in onze sector is Civil Power een must. Noblesse oblige: hier moet je echt bij zijn, dit is het enige echte platform en ontmoetingsplek voor onze sector. Een meeting of minds waar je geïnspireerd vandaan komt.’
 
gerelateerde items