CBF trekt erkenning in van Family Help Programme Holland-Sri Lanka

10 oktober 2017, 22:00
Na een periode van verscherpt toezicht heeft toezichthouder CBF de erkenning van Stichting Family Help Programme Holland-Sri Lanka met onmiddellijke ingang ingetrokken. De organisatie voldoet volgens het CBF niet meer aan de normen van de erkenningsregeling. Hierdoor kan de toezichthouder volgens eigen zeggen niet verifiëren of alle ontvangen gelden van de stichting worden besteed in het kader van de doelstelling van de stichting.
 
Het CBF had de organisatie in juni 2017 al onder verscherpt toezicht gesteld nadat was gebleken en door het bestuur reeds aangegeven dat de kwaliteit van de organisatie in Sri Lanka onvoldoende is. Hierdoor was volgens het CBF een situatie ontstaan van mismanagement en onduidelijke besteding van de gelden. De organisatie kreeg enkele maanden de tijd om een aantal noodzakelijke maatregelen door te voeren. Zo moesten alle donateurs via de website en een nieuwsbrief geïnformeerd worden over wat er is misgegaan en welke maatregelen er worden genomen om de situatie onder controle te krijgen.
Ook zou de organisatie een nieuw meerjarenbeleidsplan opstellen waarin opgenomen is hoe de geworven middelen in de toekomst worden besteed. Daarnaast heeft het CBF een aantal maatregelen opgelegd voor de governance-structuur in Sri-Lanka en dienden de administratieve organisatie en interne controle in Sri Lanka dusdanig te worden herzien dat er een sluitende controle is op de bestedingen.
 
Het CBF concludeert nu: ‘ondanks grote inspanningen van het bestuur van Family Help Programme Holland-Sri Lanka is het hen helaas niet gelukt om voldoende orde op zaken te stellen. Daarom heeft het CBF besloten de erkenning in te trekken. Het publiek moet er immers van op aankunnen dat donaties aan een CBF-Erkend goed doel effectief en efficiënt worden ingezet voor het behalen van het maatschappelijke doel waar de organisatie naar streeft.’
 
►Bron: CBF
gerelateerde items