Het filantropiejaar 2012

20 december 2012, 04:00
Het filantropiejaar 2012
Het filantropiejaar 2012
JANUARI
De salarissen (1)
Door de radio-uitzending van het onderzoeksprogramma Argos over het toezicht op goede doelen realiseert de sector zich weer eens hoe lastig het is om als buitenstaander greep te krijgen op…ja op wat eigenlijk? De wereld van goede doelen was al nooit een bord keurig gearrangeerde asperges, maar is tegenwoordig door allerlei nieuwe toetreders een wel erg ondoorzichtige kom spaghetti geworden. Of een ‘kudde katten’, want in het domein van de actieve burger doet iedereen vol overgave zijn eigen ding.

Kerken in fondswerving-spagaat
Met een jaarlijkse opbrengst van meer dan 350 miljoen euro is de Actie Kerkbalans al sinds de jaren zeventig de grootste particuliere fondsenwervingsactie van ons land. De gezamenlijke actie van vijf grote christelijke kerkgenootschappen in Nederland voor de lokale parochies en gemeenten geraakt echter steeds meer in zwaar weer. De inkomsten lopen door een vergrijzende en krimpende achterban en de doorzettende economische crisis langzaam, maar structureel terug. Moderne(re) fondswerving - vanaf 2006 geïntroduceerd - lijkt aan te slaan, maar de implementatie op lokaal niveau stagneert in de breedte. De kerken als fondsenwervers zitten in een lastige spagaat. En of dat niet genoeg is ontbrandt in Trouw ook nog een discussie over de vraag of de kerk kan worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Er lijkt zich een meerderheid af te tekenen die wil dat de aftrekbaarheid van giften aan kerk en moskee stopt. De kerkenlobby is echter vanouds ijzersterk op het Binnenhof…

Papieren jaarverslag is dood
De Transparant Prijs voor het beste jaarverslag van charitatieve organisaties neemt het komende jaar de tijd voor bezinning op toekomstige beoordelingscriteria en een ‘herijking’ voor 2013. Dat maakt PwC-partner Wim van Ginkel bekend tijdens een druk bezochte workshopmiddag die door meer dan honderd charitatieve organisaties werd bijgewoond.
Op die bijeenkomst verklaart loterijbaas Boudewijn Poelmann het papieren jaarverslag officieel voor “passé”. Poelmann: “Internet is de sleutel voor ware transparantie: het stelt u in staat om uw stakeholders permanent te informeren, en niet eenmaal per jaar door middel van een papieren jaarverslag.”

FEBRUARI
De kracht om te dragen
De Geefwet hield eind 2011 de gemoederen danig bezig. Wat is de conclusie nu de rook is opgetrokken en ook de Eerste Kamer er intussen ook een klap op heeft gegeven? Laten we het eens positief formuleren: de huidige Geefwet laat nog veel te wensen over en lijkt nog niet helemaal te doen waarvoor zij bedoeld is: giften bevorderen. Als we kijken naar schenkingen door bedrijven is de fiscale bovengrens van 100.000 euro van een zodanige kruidenierigheid, dat met name grotere organisaties dit echt al voelen. Ook over de vanaf 2012 verschuldigde Vennootschapsbelasting wordt steen en been geklaagd. De Geefwet is nog steeds vooral een ‘werkdocument’.

Donateursvertrouwen stijgt licht
Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV maakt de meting over december 2011 bekend. Daaruit blijkt dat het donateursvertrouwen licht is gestegen en dat een groter aantal mensen zich zorgen maakt over de financiële crisis. De Geefwet heeft volgens de peiling vrijwel geen invloed op het geefgedrag van de donateurs. Geen verrassende uitkomsten: wie maakt er zich immers nog niet zorgen over de crisis en wie snapt überhaupt nog iets van die Geefwet?

Non-paper is “anti-climax”
Staatssecretaris Ben Knapen heeft een zogenoemd non-paper gepresenteerd met daarin zijn visie op de toekomst van NGO’s. Een belangrijke conclusie van Knapen is dat de voortzetting van het medefinancieringsstelsel na 2015 niet langer vanzelfsprekend is. “De staatssecretaris zorgt met zijn magere bijdrage voor een anticlimax in het debat”, vindt Marc Broere, hoofdredacteur Vice Versa. Maar wat moet je ook van een stuk verwachten dat ‘non-paper’ heet?

Stoutfonds-Kamp: 1-0
Een inval op een ROC in Den Haag, Kamervragen, pittige kritiek van minister Kamp en een waarschijnlijke eerste boete hebben ervoor gezorgd dat Start Foundation een actie is gestart op Facebook om het zogenoemde Stoutfonds extra publiciteit te geven. Het Stoutfonds is opgericht om boetes te betalen die jongeren zonder verblijfsvergunning worden opgelegd als ze stage lopen. Volgens minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat het lopen van stage gelijk aan werk en dat mag niet zonder verblijfsvergunning. Bij zoveel Haagse ongerijmdheid past alleen nog keiharde burgerlijke ongehoorzaamheid.

Kennisbank Filantropie van start
Met als basis de huidige databank van het Centraal Informatiepunt Goede Doelen (CIGD, de erfenis van de overleden Donateursvereniging) is een nieuwe databank opgericht: de Kennisbank Filantropie. Het is een samenwerking tussen het CIGD en de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). Met deze databank willen de twee partijen inspelen op de toenemende vraag naar transparantie en bijdragen aan efficiënte voor filantropische instellingen. Zou de zoveelste poging om te komen tot de Moeder aller Databanken in de filantropie nu wel kans van slagen hebben?

Goed Geld Gala’s breken opnieuw records
Het is weer de week van de Goed Geld Gala’s. De BankGiro Loterij, de Vriendenloterij en de Postcode Loterij keren recordbedragen uit. Van de laatstgenoemde loterij krijgen bijna honderd goede doelenorganisaties 284 miljoen euro uitgekeerd. Het aantal aanvragen neemt toe en steeds meer organisaties worden afhankelijk van de bijdrage. “Vroeger konden organisaties met onze financiering iets extra’s doen. Nu maakt onze bijdrage onderdeel uit van hun basis, en als die wegvalt, is dat ernstig”, zegt Postcodeloterij managing director Marieke van Schaik. Een waarschuwing die niet licht opgenomen moet worden nu de Wet op de Kansspelen aan revisie toe is.

“Gemeenten moeten transparanter zijn”
In de nieuwe productieloods in Utrecht viert Humana haar 25-jarig bestaan. Directeur Marc Vooges houdt een bevlogen speech, waarin hij gemeenten verwijt niet transparant genoeg te zijn. Commerciële bedrijven die kleding ophalen dragen die vaak niet af aan het goede doel, terwijl bewoners van die gemeenten daar wel vanuit gaan. Bovendien is Vooges van mening dat gemeenten financieel vaak het onderste uit de kan willen halen als het gaan om vergunningen.

Weekers reageert op Argos
Staatsecretaris Weekers van Financiën reageert op Kamervragen over de uitzending van het onderzoeksprogramma Argos in januari. Uit het radioprogramma zou blijken dat een groot aantal ANBI’s zich niet houdt aan de richtlijnen van de Belastingdienst. Een discussie waaraan FM ook een bijdrage levert.

SBF: 2011 was een bewogen jaar
In het jaarverslag van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) kijkt voorzitter Steven van Eijck terug op een bewogen jaar. In 2011 stond een aantal belangrijke thema’s op de rol, zoals het convenant ‘Ruimte voor geven’ en de Geefwet, waarin de brancheorganisatie een grote rol speelde. De blik is nu vooral gericht op de toekomst.

“Dit is een waardeloos akkoord”
De oppositie was tegen, een motie van wantrouwen werd ingediend, maar het natuurakkoord van staatssecretaris Henk Bleker staat nog overeind. “Dit is gerommel en een waardeloos akkoord”, zegt Jan Jaap de Graeff, directeur van Natuurmonumenten in Vrij Nederland. En daar is geen woord Chinees bij.

Europroof?
Goed nieuws voor de vele beneficienten van loterijen in Nederland. Of toch niet? Door een arrest van de Hoge Raad worden buitenlandse gokbedrijven geweerd van de Nederlandse kansspelmarkt. De uitspraak wordtgedaan in een al tien jaar slepende juridische strijd tussen de Lotto en de Britse gokgigant Ladbrokes. Hierdoor blijft het huidige restrictieve systeem met een beperkt aantal vergunninghouders intact. Althans: voorlopig. De buitenlandse gokbedrijven gaan het na een decennium juridisch getouwtrek echt niet opgeven.

MAART
“Impact investing doeltreffender dan geven”
Geld geven is mooi, maar het is natuurlijk ook interessant om door te investeren maatschappelijk rendement te behalen. Impact investing staat daarom centraal tijdens de Impact Days in Amsterdam. Met (inter)nationale sprekers die laten zien dat social enterprise steeds hoger op de agenda komt te staan. FM spreekt met organisator Frank van Beuningen van Pymwymic (Put Your Money Where Your Mouth Is Community), sinds 1995 gespecialiseerd in maatschappelijk verantwoord ondernemen en impact investing.

De Kony Case
Trending topic in deze maand: de viral over de Oegandese warlord Kony. Het YouTube-filmpje werd gemaakt door Invisible Children, een mensenrechtenorganisatie die in 2003 werd opgericht door drie studenten. Die hoopten met hun filmpje op een half miljoen views. Intussen staat de teller al bijna op 80 miljoen en iedereen heeft het nu over die tot voor kort onbekende, wrede rebellenleider die dood en verderf zaait met tienduizenden kindsoldaten. Als je doelstelling is om onzichtbare kinderen zichtbaar te maken en zo humanitaire hulp te mobiliseren, dan is dit een schoolvoorbeeld van een interventie met impact. Of toch niet?

Register Erkende fondsenwervers online
Op de site van IF-Academy wordt het Register Erkende Fondsenwervers (REF) geopend. De initiatiefnemers beogen met dit register werknemers te helpen bij het toetsen van de kwalificaties van sollicitanten en het personeel dat al in dienst is. Fondsenwervers zelf kunnen hun kwalificaties aantonen in het register. Vrijwillig je eigen info aanleveren: waar hebben we dat meer zien mislukken?

Daalmeijer: “Cultureel ondernemerschap kan beter”
Door de fikse bezuinigingen moeten culturele instellingen een omslag maken. Branchevereniging NAPK en de vakbond voor podiumkunsten FNV KIEM schatten dat zo’n achthonderd mensen in de podiumkunsten door de cultuurbezuinigingen hun baan kwijtraken. Tegelijkertijd wil het ook nog niet zo vlotten met het ondernemerschap. Volgens oud-VFI-preases Joop Daalmeijer - tegenwoordig de Voorzitter voor de Raad voor Cultuur - kunnen culturele instellingen veel meer doen om de klappen op te vangen.

NYPP: platform voor jonge bestuurders vermogensfondsen
De Stichting NYPP (Network Young Philanthropic Professionals), brengt sinds kort jonge bestuurders die de Post Academische Opleiding ‘Jong Bestuurstalent voor Filantropische Vermogensfondsen’ aan de Vrije Universiteit hebben gevolgd, in contact met besturen van filantropische vermogensfondsen. Geen overbodige luxe in de sterk vergrijsde wereld der vermogensfondsen.

Tikkie overschat
Het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking NCDO heeft laten onderzoeken hoeveel wij denken dat de overheid besteedt aan ontwikkelingssamenwerking. Dat wil zeggen: als percentage van het Bruto Binnenlands Product (zeg maar zo’n 500 miljard euro). De gemiddelde Nederlander denkt: 5,7 procent. Dat is acht keer zo veel als in werkelijkheid (0,7 procent). De PVV-stemmers schatten dit percentage zelfs op 12,6 procent: 18 keer zoveel…

Begraafplaatsen als redders?
Evenals de cultuurclubs gaan ook natuurorganisaties naarstig op zoek naar alternatieve geldbronnen nu subsidies lijken op te drogen. Eerder bleek al dat de Postcode Loterij steeds meer wordt gezien als alternatieve inkomstenbron, maar ook natuurbegraafplaatsen en zogenoemde uitzichtgaranties worden nu genoemd als oplossing.

Spelen met vuur
De vrijwilligerskoepel NOV is bij monde van haar directeur Els Berman not amused over een artikel in NRC over werklozen in Rotterdam die verplicht worden vrijwilligerswerk te doen. Rotterdam staat daarin niet alleen, ook andere gemeenten dreigen uitkeringsgerechtigden met korten op de uitkering bij weigering. De NOV vindt dit misbruik van het begrip vrijwilliger. Zijn dat te grote woorden? Nee, wat ons betreft niet. Berman trekt hier volkomen terecht aan de bel.

APRIL
Met boter en suiker
FM’s traditionele 1 april-grap maakt veel willige slachtoffers. Vertrekkend SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan zou gaan bemiddelen in de al jaren sluimerende ‘keurmerkstrijd’ in de sector. Op zondag 1 april komt een aantal kopstukken uit de sector, onder wie vertegenwoordigers van SBF, VFI, IF, CBF en KGD, onder voorzitterschap van Rinnooy Kan bijeen voor een ‘verzoeningsbijeenkomst’ in Hotel des Indes in Den Haag. Veel sectorbobo’s bellen verontrust op: waarom zijn zij niet uitgenodigd? Ook Rinnooy Kan is in verwarring: “Ik had ‘m niet in de agenda staan…”

“De grijze generatie moet worden vervangen”
Transparantie, impact, de relatie met de overheid, regelgeving, er wordt steeds meer gevraagd van goede doelenorganisaties en vermogensfondsen. In hoeverre is het bestuur hierop voldoende toegerust? Zijn zij klaar voor de toekomst of moeten ze nog worden wakker geschud? Michael Bruyn deed in opdracht van de Katholieke Stichting tot Bevordering van Welzijnswerk (KSBW) onderzoek naar bestuurscapaciteit in de filantropische sector in Nederland. “De wereld is complexer geworden.” Joh.

Rode Kruis laat oorlogsverleden onderzoeken
Het Rode Kruis gaat een onafhankelijk onderzoek faciliteren naar haar rol in de Tweede Wereldoorlog. Dat stelt directeur Cees Breederveld bij een symposium in het Joods Historisch Museum. De resultaten van het onderzoek moeten uiterlijk over vijf jaar (sic) gepresenteerd worden. Dat vinden wij erg lang Cees, want wie gaat die vijf jaar daarna weer onderzoeken?

Stoutfonds-Kamp: 1-1
De Amsterdamse gemeenteraad nam vorige week woensdag een motie aan om stageplaatsen aan te bieden aan jongeren die geen permanente verblijfsvergunning hebben. Een feestje voor het Stoutfonds van Start Foundation, maar minister Henk Kamp gooit de volgende dag meteen roet in het eten tijdens een uitzending van Pauw & Witteman, waar hij in debat gaat met wethouder Lodewijk Asscher.

De impact van impactmeting
Ans Verstraeten presenteert in FM haar onderzoek naar jaarverslagen van goede doelen. Ze focuste op de verantwoording van het maatschappelijk rendement. Hoe rapporteren goede doelen over de impact van hun inspanningen? Verstraetens conclusie stemt overeen met onze eigen observatie: veel woorden en mooie plaatjes in vuistdikke jaarverslagen, maar bedroevend weinig impactwol. Om het plastisch uit te drukken: we krijgen wel te horen dat er 50 ambulances zijn geleverd aan een Afrikaans land, maar of die nog rondrijden (reserveonderdelen, benzine) en een wezenlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de gezondheid van de inwoners? Vertellen wat je doet, is wat anders dan vertellen wat je bereikt.

BlockBusterfonds gaat cultuursector ondersteunen
De BankGiro Loterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSBfonds en de VandenEnde Foundation hebben een nieuw particulier fonds opgericht dat financiële ondersteuning gaat bieden aan grootschalige culturele evenementen. Dit Blockbusterfonds is tot stand gekomen in overleg met de overheid en premier Rutte zorgt voor de aftrap. FM was erbij. Rutte tegen FM-hoofdredacteur Edwin Venema: “Wie is toch die ir. Schuringa?”

Commotie en Kamervragen over WKOF
Zelfverrijking, belangenverstrengeling en misleiding: deze zware beschuldigingen worden in het radioprogramma Argos geuit tegen Wereld Kanker Onderzoek Fonds. PvdA-kamerlid Bouwmeester stelt naar aanleiding van de uitzending vragen aan minister van Veiligheid en Justitie Opstelten. Nadia Ameyah, operationeel manager van het WKOF, ontkent in de uitzending categorisch alle beschuldigingen. Op de website van Wereld Kanker Onderzoek Fonds wordt met geen woord gerept over de affaire. Het CBF was al bezig met een onderzoek. Het Keurmerk hangt aan een zijden draadje.

Juan Carlos beschadigt WNF
Als het aan de directeur van het Nederlandse Wereld Natuur Fonds ligt, wordt de Spaanse koning Juan Carlos geroyeerd als erevoorzitter van de organisatie. Dat zegt Johan van de Gronden in het NOS Radio 1-programma Met Het Oog Op Morgen. Juan Carlos bleek op olifantenjacht te zijn geweest in Botswana. Wij noemen dat een ‘Bernhardje’.

Small Big Society
Het Verenigd Koninkrijk wordt door velen gezien als het Europese gidsland als het om filantropie gaat. Onder leiding van premier David Cameron hebben de Britten het belang van de ‘Third sector’ onderstreept door een convenant (‘Compact’), financiële en fiscale facilitering en een heuse Civil Society-minister. Maar het idee van een ‘Big Society’, waarin de ondernemende burger wordt erkend en gestimuleerd binnen de democratische driehoek (overheid-markt-civil society), heeft intussen flinke knauwen opgelopen.
Er dreigt een blamage nu een groep van 46 van de grootste Britse filantropen een pissige open brief publiceert, waarin ze de regering oproept de plannen voor een beperking van de fiscale aftrekbaarheid van giften te herzien.  

Attributie-truc
Gelijk hebben, maar het niet krijgen. Dat overkomt goede doelenkoepel VFI met het Bel-me-niet-register. Minister Verhagen laat weten dat de instelling van dit register niet heeft geleid tot een daling van inkomsten van goede doelen. Eerder tot een licht tegendeel. Dat had hij laten onderzoeken. Tot zover de sluwe politicus Verhagen en zijn halve waarheid. Nu wat er echt gebeurd is: na de instelling van het Bel-me-niet-register heeft tout Nederland zich laten afsluiten voor telefonische werving. Daarna was er geen weg terug meer.

Wakker Dier trekt Unilever over de streep
De plofkip-campagne van Wakker Dier werpt zijn vruchten af. In de campagne richt Wakker Dier zich met radiospots rechtstreeks tot drie bedrijven die plofkip gebruiken: Olvarit, Struik en McDonald’s. Unilever heeft inmiddels laten weten van de plofkip af te stappen. Vanaf 2013 worden de kipknaks van Unox gemaakt van kip met één Beter Leven ster en alle andere producten waar Unilever kip in verwerkt, zullen zo snel mogelijk volgen. Dat heet civil power.

Postcode Loterij stopt met fietsen uitdelen
De Postcode Loterij stopt met het uitdelen van duizenden fietsen per keer in één wijk, meldt RTL Nieuws. De organisatie krijgt meerdere klachten van fietsenhandelaars die hun nering zagen verdampen. Goed doen is moeilijk.

MEI
Theo Camps: “Toezicht schiet tekort”
Als het aan Berenschot-baas Theo Camps ligt, schiet het toezicht op maatschappelijke ondernemingen tekort. In zijn lezing over leiderschap in maatschappelijke ondernemingen tijdens een symposium stelt Camps dat Raden van toezicht verantwoording moeten afleggen aan de samenleving, waarvoor maatschappelijke raden noodzakelijk zijn.

Stoutfonds-Kamp: 2-1
Een uitspraak van de rechtbank in Den Haag maakt waarschijnlijk het Stoutfonds, dat boetes betaalt voor werkgevers die stages aanbieden aan illegale jongeren die een beroepsopleiding volgen, overbodig De Haagse rechtbank stelt Kelvin Vrede, een stagiair die bij de Triodos Bank stage wilde lopen, maar dit op grond van zijn verblijfsstatus niet mocht, onverkort in het gelijk in zijn procedure tegen de Nederlandse Staat.

Acceptgiro gered
De acceptgiro blijft als betaalmiddel voorlopig bestaan. De Nederlandse banken hebben die afspraak gemaakt met belanghebbende partijen als de Consumentenbond en koepelorganisatie VFI, dat in de acceptgiro nog steeds een belangrijk donatiemiddel ziet. Het oorspronkelijke plan om in de migratie naar SEPA (Single Euro Payments Area) de acceptgiro uiterlijk per 1 februari 2014 af te schaffen is daarmee van de baan.

Giftenaftrek vrijwilligersvergoeding gehandhaafd
Naar aanleiding van de aangescherpte voorwaarden voor giftenaftrek in het Belastingplan 2012 beantwoordt staatssecretaris Weekers van Financiën Kamervragen over de vrijwilligersvergoeding. Hij geeft aan dat hij blijft vasthouden aan het gevoerde beleid en verwijst hiervoor naar een uitspraak van de rechtbank Arnhem.

Ook minder voor PKN
Twee procent minder opbrengst, ofwel drie miljoen euro minder, levert de actie Kerkbalans 2012 voor de Protestantse Kerk in Nederland op. Dat maakte dominee Bos, voorzitter van de Raad voor de Plaatselijke Geldwerving (RPG), bekend tijdens het jaarcongres van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk (VKB) in Nieuwegein. Een teken aan de wand: de opbrengsten in katholieke kringen stond al langer onder druk, terwijl de protestanten stand hielden. Die dus ook niet meer.

Raad voor Cultuur spaart grote musea niet
Onder voorzitterschap van Joop Daalmeijer brengt de Raad voor Cultuur haar langverwachte advies uit over de cultuursector. Staatssecretaris Zijlstra heeft inmiddels aangekondigd dat hij, met uitzondering van “een of twee onderdelen” het advies in zijn geheel overneemt. Hij gaat nu eerst in overleg met de sector en op Prinsjesdag worden de subsidiebesluiten definitief bekend. Cultureel Nederland huivert.

Verspil nooit een goede crisis
De jeugdwerkeloosheid neemt ook in Nederland zorgwekkende proporties aan. NRC Handelsblad portretteert een drietal zeer getalenteerde afgestudeerden die ondanks hun klinkende cijfers en dubbele studies voorlopig niet aan de bak komen. Met zoveel talent ga je echter niet aan de kant staan in afwachting van je droombaan of een uitkering, maar ga je op zoek naar ervaring(en). Een tijdje onbetaald stage lopen bij een for profit organisatie, of misschien juist bij een maatschappelijke onderneming? Staat goed op je cv en geeft je nieuwe connecties en nieuwe kansen.

WKOF raakt CBF-keur kwijt
Toezichthouder CBF besluit niet geheel onverwacht om het keurmerk van Wereld Kanker Onderzoek Fonds niet te verlengen. WKOF voldoet volgens het CBF niet aan de vernieuwde en verzwaarde eisen van haar Reglement. De ernstige beschuldigingen van misleiding en zelfverrijking, die eerder door het VPRO-radioprogramma Argos werden aangevoerd, zijn volgens CBF-directeur Adri Kemps voor de Nederlandse tak van het Amerikaanse World Cancer Research Fund (WCRF) niet aangetoond of vielen buiten de jurisdictie van de toezichthouder. WKOF heeft zes weken om tegen de beslissing in beroep te gaan.

JUNI
FM wordt Filanthropium
Het vertrouwde FM gaat vanaf medio 2012 door onder de naam Filanthropium Journaal. Voor bestaande abonnees verandert er – behalve een splinternieuwe site met vele nieuwe functionaliteiten – feitelijk niets: zij blijven elke donderdag hun opinieblad in de filantropiesector ontvangen. Wel nieuw is dat leiders en beslissers in het private initiatief nu ook – na ballotage - lid kunnen worden van Filanthropium: een Davos-achtig leidersforum.
Het aangezegde ontslag voor FM’s huismopperaar ir. Han A. Schuringa jr. leidt tot een – door hem zelf opgeroepen – opstand onder de abonnees. Schuringa moet blijven en zo geschiedt ook.

Britse goede doelen in de rij
Vanaf juni kan bij meer dan twintig procent van de geldautomaten in het Verenigd Koninkrijk gedoneerd worden aan goede doelenorganisaties. Die staan inmiddels in de rij om mee te mogen doen.

Britse ‘tax relief cap’ van de baan
De open brief van vooraanstaande filantropen in mei heeft klaarblijkelijk indruk gemaakt. Alle plannen voor de tax relief cap in het Verenigd Koninkrijk zijn van tafel, zo meldt het Britse ministerie van Financiën. Het departement gaat wel andere mogelijkheden onderzoeken om belastingaftrek voor rijken te begrenzen, maar de belastingaftrek op giften aan goede doelenorganisaties blijft gehandhaafd.

Eerste Thematafel Filanthropium: ‘Gedeeld Geven’
‘Gedeeld Geven’ is een vorm van planned giving die major donor fundraising-programma’s een flinke boost kan geven. Dat is de conclusie na afloop van de eerste Thematafel van het splinternieuwe forum Filanthropium in de Corvershof in Amsterdam. Ruim dertig directeuren, toezichthouders en hoofden fondsenwerving van zeer uiteenlopen fondsenwervende non profits en goede doelen luisteren naar presentaties rond het thema ‘major donors’ van dr. Ineke Koele (voorzitter Stichting Gedeeld Geven), Pelagia de Wild (Hoofd Fondsenwerving Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek) en Hans Vroom (Bruyn & Vroom).

Oranje Fonds ook beetje ‘Stoutfonds’
De 50.000 euro die de Pauluskerk krijgt van het Oranje Fonds is aangevuld tot een ton door sympathiserende Rotterdammers. Het Oranje Fonds doneert het geld voor een campagne om de positie van de circa 20.000 mensen zonder verblijfspapieren in Rotterdam aan de kaak te stellen. Minister Leers vindt er vooralsnog ‘niks’ van.

Onderzoek VFI: donateur blijft geven, inkomsten dalen
Nederlanders blijven ondanks de crisis gul geven aan het goede doelen. Dat blijkt uit de eerste analyse die brancheorganisatie VFI presenteert. Dat is echter maar de halve waarheid. De totale inkomsten daalden wel met 8,7 procent en de doelbesteding staat onder druk.

Het convenant: een jaar later
Op 21 juni 2011 werd het convenant ‘Ruimte voor geven’ tussen kabinet Rutte en de filantropiesector (SBF) getekend. Na de eerste verjaardag dringt zich de vraag op of en in welke mate de in dit convenant afgesproken doelstellingen zijn gehaald. Zowel overheid als sector zijn daarover vooralsnog weinig mededeelzaam. Of om het scherper te zeggen: het blijft oorverdovend stil.

Stoutfonds-Kamp: 2-2
Bij het Stoutfonds wordt verbaasd gereageerd op de bekendmaking dat minister Kamp in hoger beroep gaat tegen het vonnis in de zaak van de stages voor ongedocumenteerde jongeren. “Ik dacht dat we ondertussen op het kruispunt van het gezond verstand waren gekomen”, aldus directeur Jos Verhoeven.

Indiana University opent eerste filantropieschool in VS
Indiana University gaat de eerste filantropieschool in de Verenigde Staten openen. De universiteit heeft inmiddels zo’n zeventig procent ingezameld van het budget van honderd miljoen dollar dat nodig is om de school op te zetten.

Theo van Loon: “Overheid zou fusies fondsen moeten belonen”
Theo van Loon slaagde erin zijn Fonds Verstandelijk Gehandicapten te laten fuseren met het Revalidatiefonds. Dat zouden meer fondsen moeten doen, want er zijn te veel goede doelen in Nederland die in elkaars vaarwater zitten, zegt hij in Trouw. “We zijn gebaat bij meer overzicht, en dat is des te harder nodig nu ook steeds vaker internationale clubs in Nederland actief zijn.

JULI
Samenwerken is noodzakelijk
SOS Kinderdorpen houdt een driedaagse internationale conferentie over samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Sprekers Ben Knapen (Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken), Tex Gunning (RvB Akzo Nobel) en Margot Ende (directeur SOS Kinderdorpen) geven hun visie en deze drie verschillende perspectieven hebben één gemeenschappelijke boodschap: meer samenwerken is noodzakelijk.

Geen bedankje schrikt major donors af
Major donors stoppen met herhaalde donaties aan bepaalde goede doelenorganisaties omdat ze de organisaties ondankbaar vinden. Dat blijkt uit de bijeenkomst ‘Meet the Donors’ tijdens het Institute of Fundraising National Convention 2012. Drie grote gevers spreken daar over hun giften en hoe ze door de ontvangers zijn behandeld. Niet al te best dus.

Hoeveel betrokken burger wil je hebben?
Op 12 september gaat Nederland belangrijke keuzes maken. De meeste politieke partijen hebben hun congressen achter de rug en schermen met (concept)verkiezingsprogramma’s die het electoraat moeten verleiden. Filanthropium Journaal is benieuwd wat in die programma’s gezegd wordt over de rol van de maatschappelijk betrokken burger en het particuliere initiatief. Welk wenkend perspectief schetsen de politieke partijen voor haar civil society tegen de achtergrond van een majeure economische crisis? Het enige goede antwoord: verbijsterend weinig.

Omtzigt jaagt transparantiedebat weer aan
CDA-kamerlid Pieter Omtzigt stelt Kamervragen over een openbaar register waarin alle goede doelen moeten worden opgenomen. Omtzigt pleit voor meer inzicht in de salarissen van de bestuurders. “Die salarissen staan al sinds vorig jaar op onze website”, reageert VFI brancheorganisatie van goede doelen. Klopt, maar er is klaarblijkelijk meer communicatie-inspanning vereist om dit goede nieuws bekender te maken.

Reorganisatie Cordaid kost tientallen banen
De eind 2011 aangekondigde reorganisatie van Cordaid wordt in 2013 afgerond. Op basis van de huidige plannen is de verwachting dat 25 tot 50 van de 243 werknemers hun baan gaan verliezen. “Het is een ingrijpend proces”, verzucht algemeen directeur René Grotenhuis.

Fiscale faciliteiten: Geefwet op een rij
Op 22 juni wordt de zogenoemde Uitvoeringsregeling Geefwet gepubliceerd. Deze regeling is het sluitstuk van de Geefwet en die is met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 januari 2012. De bepalingen van de uitvoeringsregeling zijn opgenomen in het nieuwe hoofdstuk 1a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (‘AWR’). Wat is er veranderd voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s), stichtingen en verenigingen per 1 januari 2012? Filanthropium Journaal zet alles nog een keer op een rij.

Consument haakt af, maar donateur zegt trouw te blijven
Hoewel het consumentenvertrouwen in juni daalt tot een historisch dieptepunt van -40, weet het donateursvertrouwen met -36 twee punten hoger uit te komen dan de meting van maart. Met name donateurs van 55-plus laten een groter vertrouwen zien. Het donateursvertrouwen laat daarmee voor de derde keer op rij een lichte stijging zien, na het dieptepunt in september 2011 (-49). Ook is het imago van goede doelen licht verbeterd. Dit blijkt uit de juni-meting van het Nederlands Donateurspanel van WWAV.

AUGUSTUS
Morele accountability
Na een lange komkommerperiode valt er dan eindelijk weer wat te beleven in de filantropie. CDA-kamerlid Pieter Omtzigt mag in Trouw leeglopen over de vermeende kuiperijen van de FIN, de koepel van vermogensfondsen. De FIN zou er voor gezorgd hebben dat er geen algemene publicatieplicht van de jaarstukken komt. Waar rook is, is vuur, volgens Omtzigt: de vermogensfondsen hebben vast wat te verbergen!

WNF reageert op aantijgingen Groene Rekenkamer
De Telegraaf publiceert een artikel waarin werd gemeld dat het Wereld Natuur Fonds (WNF) en moederorganisatie WWF veel minder geld uitgeven aan natuurbeschermingsprojecten dan ze beweren. Veel geld zou volgens de Stichting Groene Rekenkamer naar reclame en marketing gaan. WNF reageert laconiek: de Groene Rekenkamer kan niet rekenen.

Stichting Lance Armstrong ontvangt lawine aan donaties
Livestrong, de stichting van Lance Armstrong die zich inzet tegen kanker, heeft een enorm aantal giften ontvangen nadat de wielrenner bekendmaakt zijn gevecht te staken tegen de U.S. Anti-Doping Agency. De stichting ontvangt vierhonderd donaties met een totaal van 75.000 dollar. Dat is twintig keer meer dan de dag ervoor…

SEPTEMBER
Eerste IF debatcafé: ‘De PR van onze sector is abominabel!’
In Felix Meritis vindt het eerste IF debatcafé plaats. Cees Grimbergen gaat met deskundigen en IF-leden in debat over de stelling ‘De PR van onze sector is abominabel!’ Filanthropiums hoofdredacteur Edwin Venema had het goede antwoord al gegeven: dit is geen stelling, maar een constatering…

Financiële strop Scientology Kerk door verlies ANBI-status
De Stichting Naar een Betere Samenleving (Nabesa) is de ANBI-status kwijt. Een strop voor de Scientology Kerk Amsterdam, die de stichting gebruikte als fiscale sluiproute voor de financiering van een nieuw hoofdkantoor.

Zeekant solo door met Vakblad en Vakdag
Na vijftien jaar van samenwerking splitsen zich de zakelijke wegen van de uitgevers van onder andere Vakblad Fondsenwerving en de Vakdag, Jaap Zeekant en Jan Krol. Zeekant gaat zich met een deels nieuw team vanuit een nieuwe locatie in Abcoude volledig toeleggen op het Vakblad met de bijbehorende websites, de Vakmiddagen en de succesvolle Nationale Vakdag Fondsenwerving.

Notarissen niet blij met advies VFI
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is niet blij met het advies dat brancheorganisatie VFI heeft gegeven aan het nieuw te vormen kabinet. Onderdeel van dat advies is namelijk het afschaffen van de notariële akte-eis, dat volgens de KNB juist van groot belang is. VFI, en overigens ook de Goede Doelen Loterijen, zijn momenteel stevig aan het lobbyen voor hun belangen bij politici en beleidsmakers.

Van Welfare State naar State of Welfare
Het nieuwe boekje ‘Inleiding in filantropie en filantropiewetenschap’ van VU-hoogleraar Theo Schuyt bevat een interessant laatste hoofdstuk waarin de vraag centraal staat of en hoe filantropie geïntegreerd kan worden in het Europese verzorgingsstaatparadigma, dat alom hard tegen haar financiële grenzen is aangelopen. Het dwingt overheden filantropie met andere ogen te bekijken en dat valt helemaal niet mee.

Oprichters Postcode Loterij krijgen Koninklijke onderscheiding
Boudewijn Poelmann en Frank Leeman, oprichters van de Nationale Postcode Loterij, worden benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontvangen de Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Joyce Sylvester van Naarden (foto) tijdens de finale van de Postcode Lottery Green Challenge in Amsterdam. De organisatie is inmiddels de derde grootste private donor van de wereld.

Lakmoesproef
Filantropiesector (SBF) en overheid maken dan eindelijk een gezamenlijke visie op toezicht en verantwoording bekend. Nou ja, ‘gezamenlijk’. De overheid heeft zich zwaar laten souffleren door de SBF en het CBF. En dat is in dit geval helemaal niet erg, want beter goed gejat dan slecht bedacht. En ook al kennen beide partijen elkaar intussen minder slecht: ‘filantropie’ is op het Binnenhof nog steeds een Fremdkörper, waarover de beleidsmakers zich merkbaar het hoofd breken. De hamvraag: is dit wel een visie? Filanthropium Journaal heeft er grote bedenkingen bij. Nee, een instrumenteel document is geen visie met een wenkend perspectief.

OKTOBER
Eerste Filanthropium Top sprankelt
Donderdag 4 oktober vinden de opnamen van de allereerste ‘Filanthropium Top’ plaats, in de stijlvolle Spaansche Hof in Den Haag in aanwezigheid van zo’n zestig leden van Filanthropium en vertegenwoordigers uit politiek, bedrijfsleven, wetenschap en filantropie. Is die door Binnenhof TV geregistreerde Top nodig? Na afloop: “Heel zinvol en heel interessant. We moeten allemaal uit onze comfortzone komen.” Vrijwel de complete lappendeken van de filantropie was erbij. Conclusie: “We hebben veel meer gemeen dan we soms denken.” En: “Impact is de nieuwe passie.”

Nederland op derde plaats in Aid Transparancy Index
Nederlandse ontwikkelingshulp behoort tot meest transparante in de wereld. Ons land is de top drie binnengekomen van de Aid Transparancy Index 2012, de lijst die beoordeelt hoe open landen zijn over de besteding van hulpgelden, schrijft de Volkskrant. Nederland dankt zijn positie mede aan de introductie van openaid.nl, waar informatie over ontwikkelingssamenwerking gepubliceerd wordt.

Wakker Dier wint De Transparant Prijs 2012
Wakker Dier is de winnaar van de negende Transparant Prijs. De prijs wordt in Den Haag uitgereikt door juryvoorzitter Alexander Rinnooy Kan. Stichting Projecten Zuid Afrika (SPZA) krijgt de prijs in de categorie kleine fondsenwervende instellingen en de innovatieprijs gaat naar Oxfam Novib.

Congres Gemeenschapsfondsen
Op woensdag 31 oktober vindt het eerste landelijke congres Gemeenschapsfondsen plaats in Delft. Het congres vormt de introductie van het landelijke programma Gemeenschapsfondsen. Liesbeth Spies (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Steven van Eijck (voorzitter van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie SBF) gaan in op de onweerstaanbare opkomst van gemeenschapsfondsen in onze samenleving. “De samenleving kan profiteren als er meer ruimte is voor actieve bijdragen van burgers en bedrijven.”

Onderzoek PWC: transparantie belangrijk voor donateur
Op dit moment doneert bijna negentig procent van de Nederlanders wel eens geld. Uit onderzoek van PwC blijkt echter dat vier op de tien landgenoten in de nabije toekomst verwachten zelf minder te doneren. Ook denkt bijna tweederde dat particuliere giften in hun totaliteit zullen teruglopen.

Normbedragen directielonen in 2013 bevroren
Goede doelenorganisaties die lid zijn van koepelorganisatie VFI gaan de normbedragen voor directielonen in 2013 bevriezen. In 2005 is een beloningsregeling voor directieleden vastgesteld, waar de normsalarissen deel van uitmaken. Sinds 2008 wordt de cao Rijksambtenaren gevolgd.

De leugen van Van Dijkhuizen
“Waar zal ik beginnen: bij de aperte leugen of de kapitale denkfout?”, schrijft Filanthropium-hoofdredacteur Edwin Venema in zijn wekelijkse commentaar. De Commissie Van Dijkhuizen, die van het demissionaire kabinet opdracht kreeg het belastingstelsel te onderzoeken, stelt voor om de aftrek voor giften aan charitatieve, kerkelijke, levensbeschouwelijke, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen af te schaffen. “Bij de evaluatie van de giftenaftrek kon volgens de commissie niet worden aangetoond dat de regeling bijdraagt aan de doelstelling, namelijk het bevorderen van het geven aan goede doelen”, schrijft de Commissie in haar rapport. Een snoeiharde leugen, vindt Venema, die bijval krijgt van filantropiekoepel SBF: “Afschaffing giftenaftrek slaat plank volledig mis.”

Argos: ‘Namaakfondsen schaden goede doelen’
Goede doelen hebben in toenemende mate last van namaakfondsen. Deze fondsen lijken in naam, tekst en huisstijl op gerenommeerde fondsen en houden er niet zelden een dubieuze financiële huishouding op na. Dit is de conclusie van het radio-onderzoeksprogramma Argos. Vooral grote gezondheidsfondsen zeggen last te hebben van zogenoemde ‘lookalikes’. Door de verwarring die door deze fondsen ontstaat, komen donaties en soms zelfs nalatenschappen volgens hen verkeerd terecht.

KWF start proef met pinapparaat tijdens collecte
Dat we in Nederlands steeds minder kleingeld in onze portemonnee hebben, wordt gevoeld door goede doelen. Organisaties die vroeger veel geld ophaalden met huis aan huis of op straat collecteren, moeten daarom op zoek naar alternatieven. KWF Kankerbestrijding begint met een proef waarbij collectanten op pad gaan met een mobiel pinapparaat. Spannend.

NOVEMBER
Pauluskerk: ‘Overheid moet bijdragen’
Rotterdammers voelen er weinig voor mee te betalen aan de kosten voor de opvang van de circa 20.000 vluchtelingen die in Rotterdam verblijven zonder verblijfspapieren. Dat blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond, in opdracht van Pauluskerk Vluchtelingenwerk. De overheid zou hiervoor moeten zorgen. Daarom start Pauluskerk Vluchtelingenwerk met de Bed-Brood-Bad-campagne, waarin de overheid wordt opgeroepen bij te dragen aan een menswaardig bestaan voor illegale vluchtelingen in Rotterdam.

Afdracht goede doelenloterijen komt onder grote druk
Het regeerakkoord tussen VVD en PvdA maakt duidelijk dat het huidige restrictieve kansspelbeleid van de laatste decennia op zijn laatste benen loopt. Toelating van online gokbedrijven tot de Nederlandse kansspelmarkt betekent ook dat de automatismen van een gegarandeerde afdracht van de loterijen aan de samenleving (in 2011 nog 750 miljoen euro) verdwijnen. Filanthropium Journaal analyseert: “Niet alleen voor de vergunninghouders, maar ook voor de beneficiënten, waaronder een groot aantal charitatieve fondsen die zwaar leunen op inkomsten uit de loterijen, breken andere en ook onzekere tijden aan.”

Directiesalarissen. Opnieuw.
Er circuleren weer tweets en Facebook-berichten met een lijstje ‘schandalige salarissen van goede doelen-directeuren’? Dat lijstje is een hoax, maar er gaat weer een huivering door de social media, met reacties als “daarom geef ik niet meer aan goede doelen”.
Koepel VFI reageert door direct actieve (re)twitteraars te wijzen op de juiste informatie. Ook individuele doelen als Unicef en Kinderpostzegels komen in actie, maar de vergelijking met Hansje Brinkers dringt zich hier op. Hoeveel vingers moet je hebben om al die gaten in de dijk te stoppen?

Het Calimero-effect
Behalve voor een klein kopgroepje goede doelen en vermogensfondsen staat verduurzaming van de financiën door de filantropiesector niet hoog op de bestuursagenda. Zoveel wordt wel duidelijk uit onderzoek naar duurzaam beleggen bij goede doelen en vermogensfondsen door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Oorzaken? Angst voor reputatieschade (het Zembla-effect), geen kennis in huis, geen of onvoldoende kennis bij de vermogensbeheerder (volgende week meer over het specifieke onderzoek hiernaar), geen bedding in overall MVO-beleid, nog steeds denken dat groen beleggen minder rendeert, en vooral: het Calimero-effect. Of, zoals VBDO-voorman Guiseppe van der Helm het formuleerde: “Duurzaam beleggen is niet voor watjes.”

Organisaties slaan handen ineen in lobby tegen bezuiniging OS
Twintig hulporganisaties, vier politieke partijen en een aantal media, waaronder de Evangelische Omroep, gaan samenwerken tegen de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. Het initiatief komt van ChristenUnie-kamerlid Joël Voordewind.

Eigen nest bevuilen
Het interview met Filanthropium-hoofdredacteur Edwin Venema over de grootste taboes in ‘het land van Goed Doen’ dat Trouw in haar goede doelenbijlage publiceert, leidt tot enkele heftige reacties. Venema: “Daarmee wordt mijn punt – dat het zelfkritisch vermogen in de jonge filantropiesector nog zwak ontwikkeld is – eigenlijk extra onderstreept. In de categorie ‘heetgebakerd’ viel vooral het verwijt op ‘dat men niet het eigen nest bevuilt’. Fijn dat ik daar nog even iets heel duidelijks over kan zeggen, voordat ik mijn mouwen daar extra voor opstroop.”

Kinderpostzegels in de prijzen
Stichting Kinderpostzegels Nederland, een stichting die zich inzet om kinderen veilig te laten opgroeien, is de winnaar van de vijfde editie van de ANBO MAX goede doelen prijs 2012. De stichting krijgt de meeste stemmen van het publiek en laat de twee andere finalisten Stichting Opkikker en Kinderfonds MAMAS achter zich.

UAF-directeur Kees Bleichrodt overlijdt
Kees Bleichrodt, sinds 1989 directeur en groot inspirator van het UAF, overlijdt op 21 november aan de gevolgen van een ernstige ziekte. Hij wordt zestig jaar.

ANWB pleit voor fusie natuurorganisaties
De Nederlandse natuurclubs moeten op regionaal niveau gaan samenwerken in één organisatie onder de naam ‘Nationaal Erfgoed’. Het plan voor deze reorganisatie komt uit de koker van de ANWB en wordt gepresenteerd door directeur Guido van Woerkom. Natuurmonumenten is het eens met de stelling dat moet worden samengewerkt. “Daar gaan we komend jaar hard mee aan de slag. We hebben echter geen fusieplannen”, reageert algemeen directeur Jan Jaap de Graeff (die wordt opgevolgd door Marc van den Tweel) laconiek op het proefballonnetje.

DECEMBER 
Goed nieuws?
De Eerste Kamer heeft in november nog de Wet Normering Topinkomens aangenomen. Deze wet regelt dat topmensen van publieke organisaties niet meer dan de bekende Balkenendenorm mogen verdienen. De Tweede Kamer had via een amendement op de wet ook ANBI’s en gesubsidieerde instellingen onder deze norm geschaard. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken kondigt aan dat hij met een aanpassingswet komt, die regelt dat ANBI’s toch niet onder deze wet gaan vallen. Hij vindt dat maatschappelijk gezien niet wenselijk omdat het ongeveer 65.000 instellingen gaat verplichten hun boekhouding transparant te maken, door een accountant te laten controleren en te publiceren. De maatschappelijke kosten daarvan lopen in de tientallen miljoenen, aldus Plasterk. 

Urk. Weer.
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) publiceert de collectegegevens van goede doelenorganisaties in de periode van 2008 tot en met 2011. De gegevens zijn door 414 gemeenten gerapporteerd aan het CBF. De totale opbrengsten zijn licht gedaald. Urk blijkt de meest vrijgevige gemeente, in de lijst met gulle provincies staat Friesland aan kop.

Online-petitie voor behoud statiegeld
Zal het statiegeld op PET-flessen in Nederland verdwijnen? Tomra, leverancier van de flessenautomaten, zoekt nu mede de steun van goede doelen in Nederland. Deze zijn volgens Tomra ook de dupe van de mogelijke opheffing van het systeem. “Goede doelen zullen miljoenen euro’s mislopen. Statiegeld wordt door consumenten gezien als een al uitgegeven bedrag, waardoor ze snel bereid zijn te doneren”, aldus directeur René Hissink. Tomra wil ten minste 50.000 handtekeningen ophalen via een online petitie.  

2011 was een rampjaar
Opgewekte berichten. Het Centraal Bureau Fondsenwerving maakt bekend dat de goede doelen vorig jaar +3,1 procent meer ophaalden! Tot zover het goede nieuws, dat alle kranten haalde, aldus een nauwelijks verholen cynische hoofdredacteur Venema. “Wie het CBF-jaarverslag iets langer dan drie minuten bestudeert, komt tot een heel andere conclusie. De inkomsten uit fondsenwerving stegen weliswaar (een stuk minder dan in andere jaren trouwens), maar in de post ‘overige baten’ was het een slachthuis. Daar kachelden de goede doelen maar liefst 10 procent achteruit door minder subsidies (-4,6 procent, valt nog mee) en door beleggingsverlies (minus 53,3 procent, geen commentaar).”

Reorganisatie Rode Kruis kost 45 banen
Het Nederlandse Rode Kruis gaat volgend jaar reorganiseren. De verenigingsdemocratie wordt vereenvoudigd en het aantal districten wordt teruggebracht van 58 naar 25. Daarnaast worden het komende jaar het aantal fulltime beroepskrachten in vaste dienst met 45 verminderd, zo’n 15 à 20 procent van het totaal. Het Rode Kruis zegt hiermee vier miljoen euro te besparen.

Eindstand Stoutfonds-Kamp: 3-2
Het filantropiejaar 2012 wordt besloten met een klinkende overwinning van het burgerinitiatief. Het Stoutfonds, opgericht door sociaal investeerder Start Foundation, betaalt boetes voor werkgevers die stages aanbieden aan illegale jongeren die een beroepsopleiding volgen en kan zichzelf binnenkort opheffen. Het kabinet heeft bij monde van minister Asscher aangekondigd dat het hoger beroep dat oud-minister Kamp had ingesteld, wordt ingetrokken. Eindstand: 3-2.
gerelateerde items