Toon alles (3)

Haalbaarheidsonderzoek Giving Europe van start

18 september 2014, 04:00
Haalbaarheidsonderzoek Giving Europe van start
Haalbaarheidsonderzoek Giving Europe van start
Nederland is het enige EU-land waar sinds 1995 macro-economische schattingen over particuliere bijdragen beschikbaar zijn. Cijfers over geven in de EU zijn er nauwelijks. De laatste vier jaar heeft de Europese Commissie grote EU onderzoeksprojecten naar geldwerving en grantmaking aan de VU gegeven en nu financiert de Nationale Postcodeloterij een haalbaarheidsonderzoek naar de slaagkans van een Giving Europe-onderzoek. 

In de EU zijn particuliere bijdragen aan publieke doelen een groeimarkt. Burgers, bedrijven en fondsen tonen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook goede doelenloterijen zijn in opmars. Overheden en maatschappelijke organisaties/non-profitorganisaties hebben deze markt nog weinig in zicht. Zij zullen – vanwege de bezuinigingen in de overheidsuitgaven – in snel tempo deze achterstand inhalen. Daarvoor hebben zij behoefte aan informatie over deze geldbronnen, over kerncijfers en trends. Wie geven, wat, aan welke doelen en waarom?

Expertisecentrum
Nederland is het enige EU-land waar sinds 1995 macro-economische schattingen over particuliere bijdragen beschikbaar zijn. De VU is hét expertisecentrum op het terrein van onderzoek en onderwijs naar private giving. De laatste vier jaar heeft de Europese Commissie grote EU onderzoeksprojecten naar geldwerving en grantmaking aan de VU gegeven. Mede omdat de VU leidend is in het European Research Network on Philanthropy (ERNOP) dat zij heeft opgezet. 150 onderzoekers uit 23 EU-landen participeren daarin.

Europese giving database
De VU wil deze know how delen met andere EU-landen. Nederland heeft in dit onderzoek een voorsprong en kan hier het voortouw nemen. Het sluit direct aan bij de Nederlandse filantropische traditie; het is een unique selling point. De VU wil nationale giving databases en een Europese giving database opzetten waarin de gegevens over giften door huishoudens, nalatenschappen, giften door fondsen, bedrijfsleven en goede doelenloterijen worden opgeslagen. Deze dataverzameling wordt uitgevoerd als een panelstudie met een longitudinale opzet (Giving Europe Panel Study: GEUPS), waardoor trends en ontwikkelingen kunnen worden geanalyseerd.

Haalbaarheidsonderzoek
Voorafgaand aan de beslissing om het GEU-project te starten wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Aan ERNOP-leden én ISTR-onderzoekers in de regio EU wordt gevraagd of zij willen inventariseren welke data er zijn van Giving in hun/haar land. De VU maakt op basis daarvan en rapport/boek ‘Giving Europe; a primer’. Dit haalbaarheidsonderzoekt wordt gefinancierd door de Nationale Postcodeloterij.
gerelateerde items