Groen Licht: ironische novelle is feest van (h)erkenning

23 augustus 2018, 06:00
Marc Petit: 'Het leek me leuk mijn ervaringen in de wereld van de goede doelen eens op te schrijven.'
Marc Petit: 'Het leek me leuk mijn ervaringen in de wereld van de goede doelen eens op te schrijven.'
Bij uitgever Lenthe is Groen licht verschenen. Het is een novelle waarin feiten en fictie uit de goededoelenwereld elkaar in hoog tempo afwisselen. Auteur Marc Petit brengt een dodelijke ironie in stelling met zijn hoofdpersoon Fleur. Die besluit na vierendertig jaar in de zorg een goed doel te beginnen. Het is even zoeken naar een doel dat nog niet bestaat, maar dan heeft Fleur haar eureka-moment: het Fonds voor Onbestaanbare Aandoeningen! De Dikke Blauwe sprak met de auteur over deze smakelijke pageturner.
 
Marc Petit (1956) heeft na een studie bedrijfskunde aan de Erasmus universiteit meer dan twintig jaar bij onder andere KPMG gewerkt als consultant en interim-manager. Aansluitend vervulde hij directie-, bestuurs- en toezichthoudende functies bij onder andere Astma Fonds (tegenwoordig Longfonds) en in de zorg is hij de laatste jaren actief geweest binnen de Alzheimer-wereld, met als belangrijk wapenfeit de samenvoeging van Alzheimer Nederland en Internationale Stichting Alzheimeronderzoek Nederland. Onlangs werd hij benoemd tot directeur van goededoelenkoepel Nederland Filantropieland. Al die ervaringen in zowel de for profit- als non-profitwereld kwamen Petit goed van pas in Groen Licht.
 
Professioneel verbazen en emotioneel binden
Petit: ‘Tijdens mijn eerste jaren in deze sector was ik voor de helft van mijn tijd directeur van een goed doel en voor de andere helft van mijn tijd adviseur. Ik stapte vrijwel dagelijks in en uit de wereld van het goede doel. Als adviseur had ik geleerd mij professioneel te verbazen; als directeur leerde ik mij emotioneel te binden. Voelde ik op het ene moment soms de tranen opkomen in een gesprek met een patiëntje, kon ik op een ander moment enorm glimlachen om de verbetenheid van een vrijwilliger. De twee posities werkten innig samen.’
 
Ervaringen opschrijven
Zijn ‘dubbelrol’ inspireerde Petits creatieve geest: ‘Ruim een jaar geleden leek het me leuk om al mijn ervaringen in de wereld van de goede doelen eens op te schrijven’, aldus de auteur. ‘Een vakantie in Zuid-Frankrijk en een iPad waren er voor nodig om een beginnetje te maken. Zo ontstond Fleur, die van het ene avontuur in het andere rolt. Het klinkt misschien gek, maar ik was zelfs soms ook een beetje verrast. Het verhaal is gaandeweg ontstaan’.
 
Humor en ironie
In het boek volgen we Fleur in haar aanvankelijk onbevangen zoektocht naar missie, mensen en middelen voor FOA en krijgen niet alleen een inkijkje in haar persoonlijke leven, maar vooral ook in de wondere wereld van de charitas. De ervaringen van Fleur worden door Petit opgetekend met een flinke dosis humor en ironie. Het levert een somtijds hilarisch, maar ook licht ontluisterend, en uiteindelijk ook liefdevol beeld op van de praktijk van ‘goed doen’. Op de vraag of hij al deze dingen ook allemaal zelf heeft meegemaakt tijdens zijn loopbaan, antwoordt Petit: ‘De meeste zaken wel. Allemaal in andere rollen en bij andere organisaties. Naarmate het schrijven vorderde, kwamen er ook steeds weer nieuwe voorvallen op. Dan is het ook leuk deze allemaal te koppelen aan Fleur’.’
 
Feest van (h)erkenning
Voor de insider, dat wil zeggen voor iedereen die op de een of ander wijze betrokken is bij een goed doel, is Groen Licht ronduit een feest van (h)erkenning. Voor de buitenstaander wordt duidelijk zichtbaar dat medewerkers van goede doelen vatbaar zijn voor de perverse prikkels van fondsenwerving, geld en zelfbehoud. ‘Het was leuk om het allemaal op te schrijven. Toen ik het manuscript voorlegde aan uitgeverij Lenthe, was ik verrast door hun positieve reactie’, glimlacht de auteur. ‘Ik heb wel veel geschreven in mijn leven, maar nog nooit zo’n novelle’.
 
‘Glimlachen om jezelf doet goed’
Op de vraag of Groen Licht ook moet worden gezien als een démasqué zegt Petit: ‘Werken voor het goede doel geeft een extra dimensie aan je leven. Alles wat je onderneemt, onderneem je voor iemand anders en niet voor jezelf. Je zet je in omdat je anderen iets gunt, iets wat niet vanzelf naar hen toe komt. En als dat lukt, levert dat veel voldoening op. Een mooie bijkomstigheid is, dat het ook op jezelf afstraalt. Je talenten en vaardigheden etaleren je als een goed mens. Je doet immers zichtbaar goed. Het in- en uitstappen van het goede doel doe ik nog steeds. Nu alweer een aantal jaren fulltime werkzaam voor het goede doel, zoek ik steeds gelegenheden voor kleine mentale uitstapjes. Ik verzamel ze, ik teken ze op, ik vertel ze aan vrienden en kennissen en ik probeer ze betekenis te geven. In Groen Licht komen al deze kleine uitstapje voor het eerst bij elkaar, met Fleur als stralend middelpunt. Zij helpt me mijn liefde voor dit werk in perspectief te zetten. Het vrolijkt me ook op. ‘Kijk mij nou’, denk ik dan. Glimlachen om jezelf doet immers goed.’
 
Fleur en Groen Licht leren ons dat het streven naar hooggestemde idealen in alle opzichten altijd mensenwerk blijft, alle roze wolkenmarketing ten spijt. De vraag naar de herkomst van de titel blijft onbeantwoord. ‘Daarvoor moet je het echt lezen’, aldus Marc Petit. 
 
Groen Licht kost €18,50 en is online te bestellen bij Lenthe: klik hier.
 
gerelateerde items