Toon alles (1)

Greenpeace gaat extra investeren in fondsenwerving

23 april 2018, 06:00
Greenpeace wil de trend van teruglopende aantallen donateurs keren door een extra investering in fondsenwerving
Greenpeace wil de trend van teruglopende aantallen donateurs keren door een extra investering in fondsenwerving
Greenpeace gaat de komende drie jaar extra investeren in fondsenwerving. Met deze investering hoopt de milieuorganisatie de trend van teruglopende aantallen gevers te keren. Greenpeace Nederland zag de afgelopen vijf jaar ruim een vijfde van zijn donateurs vertrekken.
 
De totale inkomsten van Greenpeace Nederland in 2017 bedroegen 25,4 miljoen euro. De inkomsten uit eigen fondsenwerving, inclusief nalatenschappen, maar exclusief giften als die van de Nationale Postcode Loterij, waren in 2017 19 miljoen euro; dat is 355.000 euro minder dan in 2016. De inkomsten uit nalatenschappen waren 2,7 miljoen, het aantal mensen dat naliet aan Greenpeace was 64. Al met al werd Greenpeace Nederland eind 2017 gesteund door 370.260 donateurs, circa 13.000 minder dan in 2016. In totaal werden in 2017 16.940 nieuwe donateurs geworven, zo’n 31 procent minder dan in 2016. Het aantal voormalige donateurs dat Greenpeace in 2017 opnieuw financieel ging steunen was 25 procent minder dan in het jaar ervoor.
 
Extra investering in fondsenwerving
Greenpeace heeft het afgelopen jaar veel energie gestopt in het verder ontwikkelen van online fondsenwerving. Dat heeft geholpen: het aantal donateurs dat via dit kanaal doneerde, is verdubbeld ten opzichte van 2016. ‘Er is een verschuiving zichtbaar van trouwe supporters die een leven lang hetzelfde goede doel steunen naar mensen die incidenteel geven, vaak gedreven door het nieuws. Onze focus zal dus gericht blijven op zoveel mogelijk nieuwe financiële supporters via een onderscheidende kanalenmix aan ons te binden en trouwe supporters te behouden’, schrijft Greenpeace in haar jaarverslag. 
 
Trend keren
Greenpeace: ‘De samenwerking tussen de supporter en de organisatie Greenpeace is een zeer sterk gevoelde voorwaarde om milieuwinst te realiseren, waarvoor ook het team Fondsenwerving zich met veel passie in 2018 in zal blijven zetten. Om in te kunnen springen op de grote maatschappelijk gevoelde urgentie om nu écht te gaan voor duurzaam gebruik van de aarde, heeft Greenpeace Nederland ervoor gekozen de komende drie jaar extra te investeren in fondsenwerving. Deze investering zal leiden tot een forse groei in inkomsten op de middellange en lange termijn. De investeringsperiode start in 2018, waardoor wij verwachten de trend van teruglopende aantallen gevers te keren.’
 
gerelateerde items