Gorrit-Jan Blonk directeur-bestuurder Stichting ALS Nederland

16 juni 2014, 04:00
Gorrit-Jan Blonk directeur-bestuurder Stichting ALS Nederland
Gorrit-Jan Blonk directeur-bestuurder Stichting ALS Nederland
Gorrit-Jan Blonk (foto) is deze maand aangetreden als directeur-bestuurder van Stichting ALS Nederland. Blonk (1966) studeerde economie en was vanaf 1994 was hij als directeur-grootaandeelhouder verantwoordelijk voor het familiebedrijf Wittebrug. Daarna werd hij partner van Qat investments en was hij meer dan tien jaar bestuurslid bij het Haagse Rode Kruis, waar hij zich onder andere bezig hield met de portefeuilles fondsenwerving en communicatie. 

Met Blonk aan het roer zet de Stichting zich in om de oorzaak van ALS te vinden en daarmee een behandeling, zodat deze nu nog terminale ziekte, verwordt tot een chronische ziekte. ‘Ons streven is een wereld zonder ALS’, zegt Blonk.  ‘Daarvoor is veel wetenschappelijk onderzoek nodig en derhalve veel geld.  Dat is dan ook de voornaamste doelstelling van de vervolgcampagne ‘Ga door met mijn strijd’. Daarnaast is het van belang dat het grote publiek zich realiseert wat het daadwerkelijk betekent om deze ziekte te hebben, zodat onze ALS-patiënten zich beter begrepen voelen. Zij stuiten soms nog steeds op een muur van onbegrip bij instanties,  zoals een langzame opvolging bij een aanvraag voor hulpmiddelen als gevolg van hun versnelde lichamelijke achteruitgang.  Mijn motto in het leven is ‘kracht door samenwerking’. Met dit motto wil ik graag een bijdrage leveren aan de missie en doelstellingen van Stichting ALS Nederland.’

Marguerite Soeteman-Reijnen, voorzitter Raad van Toezicht Stichting ALS Nederland: ‘Met de benoeming van Gorrit-Jan is een volgende belangrijke stap gezet op weg naar verdere professionalisering en succes bij het vinden van oplossingen voor ALS. Een extra opdracht die Gorrit-Jan heeft meegekregen is een verdere uitbouw van de internationale samenwerking. Wereldwijd leren van elkaars successen gaat een toekomst zonder ALS sneller dichterbij brengen. Met zijn ervaring als ondernemer, bestuurslid van het Haagse Rode Kruis en een stevig track record als vrijwilliger in de sport en diverse service clubs zal hij veel waarde kunnen toevoegen en verbindend kunnen werken.’

Blonk volgt als directeur-bestuurder Jos de Leijer op, die de functie ad-interim bekleedde.
gerelateerde items