'Goede doelen kunnen nog steeds niet overweg met Twitter'

9 april 2018, 06:15
Volgers krijgen is een ding, ze houden is een stuk moeilijker.
Volgers krijgen is een ding, ze houden is een stuk moeilijker.
De vorige meting van Walter van Kaam van de Goede Doelen Twitter Top 250 was geen reden tot juichen. En ook dit keer kan hij niet anders dan concluderen dat het niet goed gaat. De cijfers gaan steeds verder achteruit en dat kan niet anders dan leiden tot stagnatie. ‘Twitter wordt beheerd, maar meestal niet meer dan dat. En dat vind ik persoonlijk toch zeer opmerkelijk’, aldus Van Kaam.
 
Niet alle organisaties zijn even actief op Twitter. ‘Bij de vorige meting constateerde ik dat er acht organisaties geen enkele tweet verzonden hadden in de laatste drie maanden’, zegt Walter van Kaam. ‘Vijf daarvan hebben inmiddels al zes maanden geen tweet verzonden en zij vallen nu definitief uit de waarnemingslijst. Dat zijn Live Build, Wereldfoundation, e-Learning for Kids, Interserve en Youth for Christ. Bij deze meting zijn er twee organisaties die het achterliggende kwartaal voor het eerst geen tweet verzonden hebben. Het leidt tot twee mutaties in de Top 250. HAPIN en ZOA keren terug in de lijst, ten koste van Kom over en help en Brooke Hospital for Animals. De ondergrens voor opname stijgt van 526 naar 558 volgers.’
 
Achteruitgang in aantal volgers
Het totale aantal volgers steeg dit kwartaal met 211.332 naar 3,3 miljoen. Zoals altijd, zorgt het Van Gogh Museum hier voor een vertekend beeld. Zonder het museum bedroeg de stijging slechts 36.504 volgers. En dat is een duidelijke achteruitgang. Dat is ook het geval in de groei per organisatie: het aantal volgers van 10 procent van de Top 250 groeit niet of krimpt zelfs. Van Kaam: ‘Nog meer verontrustend is het feit dat traditioneel het eerste kwartaal van een jaar ook altijd het beste kwartaal van het jaar is. Dat belooft voor wat komen gaat...’
 
Aantal verzonden tweets wordt minder
Het aantal verzonden tweets is een andere indicatie voor de ontwikkeling. Dat zijn er dit kwartaal 32.909, een achteruitgang van ruim 8.000 ten opzichte van vorig kwartaal. Ook dat lijkt dus minder te worden, maar dit aantal heeft volgens Van Kaam altijd al wat meer gefluctueerd.
 
Afnemende groei
Kortom, er is dus nog steeds groei, maar die groei wordt wel erg mager. ‘Gemiddeld is de groei dit kwartaal nog 2 procent (147 volgers) per account. Er zijn zelfs maar 43 organisaties die dit kwartaal het aantal volgers met meer dan 147 zagen stijgen’, aldus Van Kaam. ‘Een steeds verder afnemende groei leidt vroeg of laat tot stagnatie en dat punt hebben heel wat organisaties eigenlijk al bereikt. Twitter wordt beheerd, maar meestal niet meer dan dat. En dat vind ik persoonlijk toch zeer opmerkelijk. Al was het alleen maar omdat Twitter nog altijd een belangrijke rol vervult in nieuwsgaring én omdat Twitter nog altijd een belangrijk medium is om mensen je website te laten bezoeken. Hebben we geen nieuws? Of begrijpen veel organisaties nog altijd niet hoe ze Twitter in moeten zetten? Volgens mij is het dat laatste. Maar de hand in eigen boezem steken blijft voorbij veel goede doelen toch altijd lastig.’
 
Klik hier voor de volledige Goede Doelen Twitter Top 250
 
gerelateerde items