Goede doelen pareren aanval Telegraaf

19 februari 2016, 21:40
Beweringen van de Telegraaf zijn aantoonbaar onjuist
Beweringen van de Telegraaf zijn aantoonbaar onjuist
Dagblad de Telegraaf beweerde donderdag 18 februari dat de belangenbehartiging van vluchtelingenorganisaties een ‘miljoenenbusiness’ is. De krant suggereert dat deze goede doelen  het grootste deel van het donateursgeld uitgeven aan lobbywerkzaamheden. Amnesty International en VluchtelingenWerk Nederland reageren met nuchtere cijfers die deze claim onderuit halen.

In een onvervalst stukje 'editorial campaigning' en politieke 'framing' tegen de 'asielclubs' kopt de Telegraaf: 'Donateurs spekken asiellobby' en beweert dat geld van donateurs niet naar de opvang van vluchtelingen gaat, maar verdwijnt in de zakken van dure lobbyisten.

Amnesty International reageert droog: ' Wij zijn blij dat de Telegraaf twee pagina’s heeft ingeruimd om (onder andere) ons werk voor mensenrechten over het voetlicht te brengen en zijn verheugd om te lezen dat veel Tweede Kamerleden onze brieven en mails lezen.'

Amnesty stelt verder: 'In de Telegraaf wordt de suggestie gewekt dat Amnesty 900.000 euro uitgeeft aan lobby voor een ruimer asielbeleid. Dat is onjuist. Voor alle beleidsbeïnvloeding en persvoorlichting werd door Amnesty in 2014 in Nederland totaal 814.382 euro uitgegeven. Daarvan werd door Amnesty op tal van onderwerpen gewerkt. Van het tegengaan van mensenrechtenschendingen in Rusland tot het voorkomen van stokslagen voor de islamkritische Saudische blogger Raif Badawi. De inzet voor de rechten van asielzoekers en vluchtelingen is een beperkt deel van de totale kosten. Ook wordt in de Telegraaf gesteld dat Amnesty meebetaalt aan het lobbykantoor BBO in Den Haag. In 2015 ging het om een bijdrage van 1.000 euro voor het mede mogelijk maken van het Colombia Platform.'

VluchtelingenWerk komt ook met cijfers die de beweringen van de Telegraaf onderuit halen: ' VluchtelingenWerk Nederland gaf in 2014 ongeveer 1,2 miljoen euro uit aan ‘lobby en onderzoek’. Daarvan werd ongeveer een miljoen betaald door de Nationale Postcode Loterij. De rest wordt betaald door donateurs die het belangrijk vinden dat wij opkomen voor vluchtelingen. Wij ontvangen geen subsidie voor dit werk. In totaal ontving VluchtelingenWerk Nederland in 2014 3,7 miljoen euro van donateurs. Daarvan werd dus 3,5 miljoen uitgegeven aan andere activiteiten dan lobby, zoals hulp bij het bij elkaar brengen van gezinnen en specifieke projecten op het gebied van integratie, taal en werk voor vluchtelingen.'
 
♦ Voor de reactie van Amnesty International: klik hier 
♦ Voor de reactie van VluchtelingenWerk: klik hier 
♦ Voor het artikel in de Telegraaf: klik hier
 

gerelateerde items