Goede doelen ondersteunen gemeenten bij aanpak kindermishandeling

4 juni 2014, 07:55
Goede doelen ondersteunen gemeenten bij aanpak kindermishandeling
Goede doelen ondersteunen gemeenten bij aanpak kindermishandeling
Alle burgemeesters, wethouders en gemeenteraden ontvingen vorige week het Kind Veilig Preventiepakket, met daarin mogelijkheden voor gemeenten om kindermishandeling aan te pakken. Het pakket bestaat onder meer uit de Checklist Preventie Kindermishandeling, een beleidsmonitor, e-learningpakketten en begeleiding voor kinderen in de vrouwenopvang. Het Kind Veilig Preventiepakket is het resultaat van een samenwerking tussen de stichtingen Augeo, Bernard van Leer Foundation en Kinderpostzegels.

De drie stichtingen hebben het pakket ontwikkeld naar aanleiding van het onderzoek dat de Kinderombudsman hield onder gemeenten. Uit het Kinderombudsmanonderzoek ‘Preventie van kindermishandeling, van papier naar werkelijkheid’ blijkt weliswaar dat driekwart van de ondervraagde gemeenten beleid op papier heeft staan, maar dat de helft niet weet hoeveel mishandelde kinderen er in hun gemeenten zijn. Ook hebben gemeenten risicogroepen onvoldoende in beeld en monitort 75 procent van de gemeenten de inzet en effecten van preventieprogramma’s niet. Niet voor niets sprak burgemeester Van der Laan, en voorzitter van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, over een wake-up call.

Acties die kindermishandeling terugdringen
Zowel de Kinderombudsman als de Taskforce pleiten voor maatregelen en de inzet van middelen die daadwerkelijk bijdragen aan het terugdringen van het aantal kinderen dat mishandeld wordt. Het Kind Veilig Preventiepakket sluit hierbij aan.
gerelateerde items