Goede doelen bewegen weg van aandelen

3 februari 2010, 08:59
AMSTELVEEN - Een aantal grote goede doelen heeft eind vorig jaar zijn beleggingen in aandelen teruggeschroefd of is er helemaal mee gestopt. Dit vanwege de grote koersschommelingen en het afnemende vertrouwen in de financiële sector.


Dat schrijft Het Financieele Dagblad. Zo had het Leger des Heils in 2009 nog voor twintig miljoen vastzitten in aandelen. Maar op 1 december heeft de hulporganisatie besloten om alles weer te verkopen, wat eind december al was gerealiseerd. Het Leger heeft geen vertrouwen meer in de ethiek van het bancaire stelsel. Met haar stap is de hulporganisatie het tweede goede doel dat beleggen afzweert. KWF Kankerbestrijding heeft dat ook gedaan maar dat was al in 2007.Obligaties

Net zoals voor iedereen is beleggen voor de goede doelen aandelen een aantrekkelijke activiteit vanwege de hoge rendementen. De risico’s zijn echter navenant. Vandaar dat veel liefdadigheidsinstellingen nu meer inzetten op obligaties. Weliswaar minder rendabel maar ook minder risicovol. Het Leger des Heils moet dien ten gevolge de rendementsdoelstellingen bijstellen van 5,6 procent naar 4,5 procent op jaarbasis. ‘Het gaat om tonnen per jaar die we nu minder binnenkrijgen’, aldus financieel secretaris Harm Slomp in het FD. ‘Die hadden we nodig om niet gesubsidieerde activiteiten te financieren’. Ook Natuurmonumenten kiest eieren voor zijn geld, ook al heeft de organisatie het beleggingsrendement hard nodig om terreinen bij te houden. Ook worden de boswachters er voor een deel van betaald. Maar Natuurmonumenten acht het afbreukrisico te groot.


Filantropische projecten

In Nederland zijn er zijn liefdadigheidsinstellingen die het rendement op beleggingen gebruiken om filantropische projecten met een langere looptijd te financieren: het Leger des Heils, KWF Kankerbestrijding, Natuurmonumenten, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij (KNRM) en het Oranje Fonds. Samen zaten ze eind 2008 voor 150 mln euro in aandelen.


Oranje Fonds

Het Oranje Fonds herschikt momenteel zijn portefeuille door het percentage aandelen te reduceren van veertig naar tien, en de stichting Natuurmonumenten heroverweegt zijn beleggingen. Het Oranje Fonds heeft zijn rendementseisen teruggebracht van zes naar 3,5 à vier procent. De organisatie verwacht weinig nadelige effecten daarvan vanwege ‘duurzame groei in andere inkomstenbronnen’, zoals loterijen. Die zijn in de voorbije zes jaar nagenoeg verdubbeld. De KNRM blijft als enige bij zijn beleid van veertig procent aandelen.
gerelateerde items