Toon alles (2)

FD: Goede doelen vrezen automatisch doorgeven giften

8 april 2019, 09:52
Goede doelen bang voor automatisch doorgeven van giften aan fiscus
Goede doelen bang voor automatisch doorgeven van giften aan fiscus
Het scheelt vrijgevige belastingplichtigen veel werk als donaties aan goede doelen alvast zijn ingevuld in de belastingaangifte, aldus Het Financieele Dagblad. ‘Voor de Belastingdienst wordt de controle op de giftenaftrek een stuk eenvoudiger als ontvangende organisaties giften automatisch doorgeven. Maar de filantropische sector is huiverig voor gegevensuitwisseling.’

‘Ondanks die terughoudendheid is er een proef gestart voor automatische doorgifte van gegevens aan de fiscus. Vier à vijf goededoelenorganisaties werken hieraan mee. Welke dat zijn, is niet bekendgemaakt. Koepelorganisatie SBF zegt zich niet vrij te voelen de namen prijs te geven. De goede doelen verstrekken in de pilot geen persoonsinformatie aan de fiscus.’

Anonimiteit donateurs

'De pilot voor gegevensuitwisseling wordt genoemd in een brief die staatssecretaris Menno Snel van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De brief bevat ruim een dozijn 'verbeteropties' voor de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en de regeling voor ANBI's, oftewel Algemeen Nut Beogende Instellingen. Het ministerie van Financiën voerde overleg met de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) over de voorgestelde verbeteringen.'
 
'Goede doelen vrezen dat de bereidheid om te doneren afneemt, als giften automatisch bij de Belastingdienst belanden. De sector wil garanties dat de anonimiteit van donateurs gewaarborgd is als die geen gebruikmaken van de giftenaftrek. Daarnaast betekent structurele doorgifte een extra administratieve last voor de meer dan 40.000 erkende ANBI's.'


Vooringevulde giften

'De Belastingdienst wil informatie van ontvangende organisaties gebruiken voor controle op de giftenaftrek. Die vindt nu vrijwel uitsluitend plaats op basis van gegevens die donateurs verstrekken. Controle is lastig, aldus Snel, omdat contra-informatie ontbreekt. Aanlevering van donaties door goede doelen opent volgens de fiscus op termijn de mogelijkheid aftrekbare giften mee te nemen in de vooringevulde belastingaangifte.'
 
'Financiën en de SBF hebben afgesproken de uitkomsten van de proef af te wachten voordat er wordt besloten over automatische gegevensdoorgifte.'

Nieuwe filantropie

'Belastingadviseur Marieke Kopinsky van EY mist in de plannen van Snel concrete oplossingen voor problemen waar zij in de praktijk tegenaan loopt. Het ontbreekt volgens haar aan heldere richtlijnen voor nieuwe vormen van filantropie, zoals investeringen in sociaal ondernemerschap. Dergelijke 'impact investments' hoeven niet in strijd te zijn met de ANBI-status, schrijft de staatssecretaris. Maar regels over wanneer dat wel of niet het geval is, moeten nader worden uitgewerkt. 'Daar zit ik op te wachten', zegt Kopinsky.'

Bron: Het Financieele Dagblad

Lees hier het volledige artikel (alleen voor abonnees van Het Financieele Dagblad)
 
gerelateerde items