Toon alles (1)

GIN2015: multiplier nog onzichtbaar

28 april 2015, 04:00
GIN2015: multiplier nog onzichtbaar
GIN2015: multiplier nog onzichtbaar
De gegevens van GIN2015 over het geefjaar 2013 laten (nog) geen duidelijk ‘multiplier-effect’ zien voor de cultuur. Deze ‘multiplier’ is een fiscale regeling om het geven aan cultuurdoelen bij particulieren en bedrijven te stimuleren. De kennis van de multiplier-regeling bij donoren lijkt vooralsnog onder de maat.

De multiplier maakt sinds 2012 onderdeel uit van de nieuwe Geefwet en betekent dat particulieren hun gift aan een erkend cultuurdoel kunnen vermenigvuldigen met een factor 1,25 tot een maximum van €5000; bedrijven 1,5 met top van €100.000. Het duurde echter tot 2013 voordat de regeling van kracht kon worden door een Europese toetsing, en dit is volgens GIN-onderzoeker Saskia Franssen (foto) een verklaring voor het feit waarom het multiplier-effect op giften aan cultuur (nog) niet in de cijfers naar voren komen. Sterker nog: bedrijven sponsorden duidelijk minder cultuurdoelen. Een achteruitgang die enigszins door huishoudens en fondsen werd opgevangen, maar het totaal aan cultuur daalde wel.

Communicatie
Wel ziet Franssen dat meer vermogende Nederlanders zijn gaan geven, een stijging van 31 naar 36 procent. En binnen het giftenpakket van vermogenden is het aandeel cultuur gestegen, maar of hier al een multiplier-effect te zien is, is nog onduidelijk volgens Franssen.
Opmerkelijk is de uitkomst van een onderzoekje naar de kennis van de multiplier-regeling. Die lijkt in 2014 gedaald t.o.v. het invoeringsjaar 2012. ‘Maar positief is dat de respondenten die wel op de hoogte zijn ook veel meer geven en hun giften willen verhogen. Dus hier is communicatie het issue’, aldus Franssen.
gerelateerde items