Gevolgen negatieve publiciteit: vertrouwen donateurs neemt mogelijk af

29 april 2018, 16:05
Negatieve publiciteit heeft effect, meldt het NDP
Negatieve publiciteit heeft effect, meldt het NDP
De onderzoekers van het Nederlandse Donateurs Panel (NDP) hebben tijdens de laatste meting onderzocht in hoeverre de recente negatieve publiciteit van enkele goede doelen invloed heeft op de sector. Conclusie: de betreffende goede doelen lijken er wel onder te lijden (al is geen causaal verband geconstateerd), de sector als geheel een stuk minder. 
 
Na een stabiel 2017 is het donateursvertrouwen in het eerste kwartaal van 2018 een fractie gezakt (-7 naar -9). Maar ondanks dit bijna ongewijzigde donateursvertrouwen, heeft de negatieve publiciteit mogelijk toch gevolgen. Op de vraag ‘Bent u in de afgelopen twaalf maanden in het algemeen positiever of negatiever gaan denken over goededoelenorganisaties?’ antwoordt in maart 2018 30 procent dat zij negatiever zijn gaan denken. ‘Als we kijken naar 2017 en de eerste twee maanden van 2018 geeft gemiddeld 19 procent dit aan. Een opvallende stijging, al ontbreekt een direct causaal verband met de recente berichtgeving’, meldt het NDP.
 
Vertrouwen is afgenomen
Het panel is vooral negatief over de betreffende goede doelen: van de respondenten geeft 61 procent aan dat het vertrouwen in deze organisaties is afgenomen. Ook geeft 61 procent aan dat zij hier negatiever over zijn gaan denken. Bijna de helft van de ondervraagden is voorlopig niet (langer) bereid de betrokken goede doelen te steunen. Twee derde vindt dat deze situatie geen reden is om de betreffende goede doelen juist méér te steunen, omdat zij het juist nu hard nodig hebben. Op de vraag of men nooit meer een donatie wil doen aan de betreffende goede doelen zijn de meningen verdeeld: 
- 30 procent geeft aan nooit meer een donatie te zullen doen;
- 33 procent is hier neutraal over en 7 procent heeft geen mening; 
- 30 procent zegt dat men nog wel een donatie zal doen. 
 
Invloed op de sector
Als deze resultaten vergeleken worden met die van goede doelen in het algemeen, lijkt het oordeel iets milder te zijn. Hendrik Beerda Consultancy gaf in maart aandat negatieve berichtgeving juist minder invloed heeft op de goede doelen in kwestie, maar wel op de sector als geheel. De onderzoekers van het Nederlands Donateurs Panel concluderen dat toch nog van 40 procent van de respondenten het vertrouwen in goede doelen in het algemeen is afgenomen. NDP: ‘Daar staat tegenover dat 40 procent van het panel aangeeft dat hun doneergedrag onveranderd blijft. Van de 60-plussers geeft de helft aan dat hun geefgedrag niet verandert door de negatieve berichten.’
 
Klik hier voor het volledige rapport van het Nederlandse Donateurs Panel.

►Lees ook: Welke gegevens willen donateurs met je delen?

 
gerelateerde items