Genomineerden vrijwilligersprijzen 2014 bekendgemaakt

5 november 2014, 04:00
Genomineerden vrijwilligersprijzen 2014 bekendgemaakt
Genomineerden vrijwilligersprijzen 2014 bekendgemaakt
Uit 690 inschrijvingen, zijn 28 vrijwilligersprojecten, burgerinitiatieven, vrijwilligers zelf, gemeenten en bedrijven genomineerd voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2014. De jury, met Annemarie Jorritsma als voorzitter, maakt op 8 december aanstaande de prijswinnaars bekend. De winnaars ontvangen prijzen, beschikbaar gesteld door de VriendenLoterij.

De presentaties van de 28 genomineerde projecten staan op vrijwilligersprijzen.nl. Er worden prijzen uitgereikt in vijf categorieën: landelijke vrijwilligersprojecten, lokale vrijwilligersprojecten, bedrijven en gemeenten. Nieuw dit jaar is De VriendenLoterij Passieprijs, waarin twee vrijwilligers van onschatbare waarde worden beloond.

Selectiecriteria
Naast specifieke criteria per categorie is er gelet op de meerwaarde voor de maatschappij, of de inzending een voorbeeldfunctie heeft en overdraagbaar is. Daarnaast is er gekeken of het vrijwilligerswerk dat wordt gedaan meer oplevert dan alleen iets doen voor anderen. Bijvoorbeeld competentieontwikkeling van de vrijwilligers zelf of het vergroten van hun netwerk. De kandidaten konden extra punten verdienen als ze op een innovatieve manier met vrijwilligers werken. Bekijk alle selectiecriteria.

Groeiende participatiesamenleving
De Meer dan handen vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van het ministerie van VWS en worden ondersteund door Vereniging NOV, de VNG en de VriendenLoterij. De organisatie ligt in handen van Movisie. De prijzen worden dit jaar voor de vierde keer uitgereikt. ‘Het aantal inschrijvingen is dit jaar wederom gestegen ten opzichte van voorgaan de jaren en geeft een prachtig inkijkje in de groeiende participatiesamenleving die Nederland is’, meldt de organisatie.
gerelateerde items