Gemeente mag subsidie niet korten om topinkomens

7 juli 2014, 04:00
Gemeente mag subsidie niet korten om topinkomens
Gemeente mag subsidie niet korten om topinkomens
Een gemeente mag niet zomaar korten op de subsidie van een instelling wanneer de bestuurders van die organisatie meer verdienen dan de Balkenendenorm. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.

In 2010 en 2011 weigerde de gemeente Eindhoven een deel van de subsidie aan stichting Novadic-Kentron, een verslavingszorginstelling. De twee directeuren Krijn in ’t Veld en Roel Hermanides verdienden ieder ruim meer dan 2 ton (respectievelijk 236.849 en 218.676 euro). Eindhoven had de Balkenendenorm (193.000 euro ) als maximumsalaris opgelegd voor de subsidie in 2012. De gemeente hield een deel van de 2,1 miljoen euro subsidie achter.

Inkomenspolitiek
Volgens de Raad van State kan een gemeente wel extra voorwaarden opleggen aan subsidieverlening, maar die moeten dan wel gericht zijn op het verwezenlijken van het doel waarvoor de subsidie wordt verstrekt. De gemeente Eindhoven meende dat door het uitbetalen van topsalarissen door de stichting het doel van de subsidie, namelijk het leveren van verslavingszorg, onder druk kwam te staan. De Raad van State volgt die redenering niet. Door de subsidie afhankelijk te maken van de salariëring bedrijft de gemeente volgens de Raad inkomenspolitiek. En dat is geen taak van een gemeente.

(Bron: Binnenlands Bestuur)
gerelateerde items