Toon alles (1)

Natuurmonumenten: ‘Geen windmolens op de Veluwe’

19 februari 2016, 00:00
Regiodirecteur Jan Gorter: ‘Het landschap staat overal onder druk'
Regiodirecteur Jan Gorter: ‘Het landschap staat overal onder druk'
Natuurmonumenten is geschrokken van het idee van Gedeputeerde Staten van Gelderland om windmolens in natuurgebieden, zoals de Veluwe, mogelijk te maken. De natuurorganisatie vindt dat we uiterst terughoudend moeten zijn met het plaatsen van windmolens in bestaande natuurgebieden en waardevolle landschappen.
 
Zoek naar locaties waar de aantasting van natuur en landschap minimaal is, vindt Natuurmonumenten. Die zijn er voldoende in Gelderland, daarom is Natuurmonumenten tegen een windpark op de Veluwe. De Veluwe trekt jaarlijks miljoenen bezoekers die komen om te genieten van het prachtige ongerepte landschap. Windmolens op de Veluwe vernietigen in een klap en voorlopig onomkeerbaar dat landschap. ‘De schade die dat teweegbrengt, is niet te compenseren’, zegt Jan Gorter (foto), regiodirecteur Gelderland van Natuurmonumenten. ‘Het landschap staat overal onder druk. We moeten dat wat we nog over hebben koesteren.’
 
Het mogelijk maken van windmolens op de Veluwe staat volgens Natuurmonumenten in schril contrast met de ambitie van de provincie om de Veluwe aantrekkelijker te maken voor recreanten, zodat het weer vakantiebestemming nummer 1 wordt. Bezoekers waarderen de Veluwe juist om de rust en ruimte en het ongerepte landschap en willen daar ongestoord van genieten. Torenhoge windmolens tasten dat unieke karakter aan.
 
Ongerepte horizon
Natuurmonumenten is voorstander van de omschakeling naar duurzame energievormen, waar windmolens onderdeel van uitmaken.  Natuurmonumenten vraagt overheden nadrukkelijk aandacht te hebben voor de effecten op landschap en natuur bij de locatiebepaling van windmolens. Windmolens bij bedrijventerreinen en grootschalige infrastructurele voorzieningen zijn minder verstorend dan bij natuurgebieden. De Veluwe onderscheidt zich door een ongerepte horizon, heeft cultuurhistorische waarde en biedt een prachtige plek voor mensen om rust en ruimte te ervaren. Laat dat niet verloren gaan!
gerelateerde items