GDL/Novamedia beschuldigen NRC van opzettelijke misleiding

3 februari 2014, 07:36
GDL/Novamedia beschuldigen NRC van opzettelijke misleiding
GDL/Novamedia beschuldigen NRC van opzettelijke misleiding
Dagblad NRC Handelsblad heeft bewust een onjuiste weergave van de cijfers gepubliceerd. Deze forse beschuldiging uiten de Goede Doelen Loterijen en Novamedia naar aanleiding van een artikel afgelopen zaterdag over de inkomsten van de oprichters van de Goede Doelen Loterijen. Daarin wordt beweerd dat de vier oprichters samen bijna 80 miljoen euro hebben verdiend. 

NRC Handelsblad publiceerde zaterdag 1 februari drie artikelen. Behalve een groot achtergrondverhaal over de mogelijke gevolgen van het legaliseren van internetgokken voor de afdracht aan goede doelen, reconstrueert het dagblad de inkomsten van de vier oprichters van de Goede Doelen Loterijen (De Jong, Leeman, Jelsma en Poelmann) sinds 1989. Het hieruit afgeleide nieuwsartikel kopt: “Oprichters Goede Doelen Loterijen verdienden 78 miljoen”.

Weerwoord

De woordvoerder van Goede Doelen Loterijen en Novamedia: “De NRC heeft inzage gegeven maar niet gedaan met ons weerwoord wat er zou moeten gebeuren met een weerwoord: het plaatsen. Erger nog is dat één van de drie artikelen die volledig over onze organisaties gaat, notabene die met de meest misleidende kop (het nieuwsartikel op pagina 2, red.) niet aan ons is voorgelegd. De beweringen en feitelijke onjuistheden die daarin staan konden we derhalve ook niet weerleggen.”

“Onrecht”

Al voor de publicatie meldden de Goede Doelen Loterijen en hun marketingbedrijf Novamedia dat zij zich absoluut niet konden vinden in de negatieve strekking van het artikel. Na publicatie melden de Goede Doelen Loterijen en Novamedia: “NRC heeft hiermee (haar publicatie, red.) willens en wetens onrecht gedaan aan de werkelijkheid. Novamedia heeft in alle openheid de NRC de gevraagde informatie verschaft over de financiën van de afgelopen 25 jaar. Overigens zijn alle cijfers al jaren openbaar en staan ze op de Novamedia website.”

“Bewust” beschadigen

Daarmee gaan de Goede Doelen Loterijen en Novamedia veel verder dan in hun eerste reactie van afgelopen vrijdag. Er zijn nu concrete beschuldigingen van opzettelijke verdraaiing van de feiten, het weglaten van belangrijke informatie en het daardoor “bewust” beschadigen van de belangen van de Goede Doelen Loterijen en Novamedia. Deze beschuldigingen worden door een woordvoerder als volgt onderbouwd:

“Het overgrote deel, 50,2 miljoen euro, dat gerelateerd is aan diverse activiteiten van Novamedia in diverse landen, heeft de NRC met opzet ten onrechte ook verbonden aan de Nederlandse Goede Doelen Loterijen. Maar dat bedrag heeft dus geen enkele relatie met lotverkoop in Nederland of met de bijdragen aan goede doelen. Deze gegevens zijn bij de NRC bekend en herhaalde malen onder hun aandacht gebracht de afgelopen weken. Bovendien staan ze, zoals gezegd, in alle openheid op de website van Novamedia.”

16,1 miljoen euro

De woordvoerder geeft aan hoe het volgens de Goede Doelen Loterijen en Novamedia dan wel zit: “De ondernemingen van twee van de 4 oprichters (Jelsma en Leeman) hebben samen tot 2001 een bedrag van totaal 16,1 miljoen euro van Novamedia ontvangen wat gerelateerd kan worden aan Nederlandse licentievergoedingen en waarmee zij o.a. personeelskosten hebben betaald voor activiteiten van Novamedia. Daarnaast heeft Novamedia in totaal 12,1 miljoen euro dividend uitgekeerd tussen 1990-2008 aan de ondernemingen van de vier oprichters. Drie van de 4 oprichters zijn inmiddels niet meer bij NM betrokken.
Boudewijn Poelmann heeft slechts 2,06% (voor 1,8 miljoen euro in 2010, zoals op de website staat) van zijn aandelen verkocht en gaat de nog resterende 19% schenken. Deze informatie is bij NRC bekend en ook op de website van Novamedia te lezen. Poelmann optellen bij andere aandeelhouders zonder vermelding hiervan is daarom een opzettelijke en schadelijke actie.”

Geen betalingen na 2008

De woordvoerder ontkent ten stelligste dat Novamedia na 2008 überhaupt betalingen heeft verricht, gerelateerd aan licentie-inkomsten uit de Nederlandse Goede Doelen Loterijen. Vanaf 2008 zouden zij juist hebben afgezien van dividend voor totaal 16,9 miljoen euro zodat een Stichting van Algemeen Belang (Novamedia Fundatie) de aandelen kon inkopen om de continuïteit van Novamedia en haar missie te borgen. “Stichting de Novamedia Fundatie (voor 81% aandeelhouder van Novamedia) heeft geen aandeelhouders en dus gaat geld en waarde gegenereerd in Novamedia niet naar een oprichter of naar welke persoon ook. Novamedia is voor de toekomst dus al volledig geworteld in zichzelf en haar mooie missie”, aldus de woordvoerder.

“Weglaten informatie”

De woordvoerder voert twee punten aan waaruit zou blijken dat NRC “Bewust” informatie heeft weggelaten:

“De NRC vermeldt wel de licentievergoeding van 2,05% die Novamedia ontvangt van de Goede 
Doelen Loterijen, maar niet dat die recent door deskundigen als laag beoordeeld is ten opzichte van de markt. En evenmin dat Novamedia daarbij garant staat voor de verplichting om 50% van de inleg uit lotverkoop aan het goede doel uit te keren. Zou dat percentage niet worden gehaald dan is Novamedia verantwoordelijk voor de aanvulling daarop.”

“Ook laat de NRC bewust weg dat internationaal veel meer is geïnvesteerd dan de gepubliceerde 89 miljoen euro in Zweedse en Engelse Postcode Loterijen. NRC wekt de suggestie dat de rest beschikbaar zou zijn voor privé-personen. Het tegendeel is waar, er is veel meer geïnvesteerd in het opzetten van goede doelen loterijen elders, o.a. in Duitsland, Noorwegen, Spanje, Tsjechie, Uzbekistan, Malawi, waar of loterijen nog niet van de grond zijn gekomen, of het proces van vergunningverlening nog loopt. Dat laatste gaat ook gepaard met aanzienlijke kosten.”

Reactie NRC

Gevraagd naar een reactie van NRC op de aantijgingen van Novamedia/Goede Doelen Loterijen verklaart journalist Joep Dohmen aan Filanthropium Journaal: "Wij geven hierop geen inhoudelijke reactie. De lezers moeten zelf maar een oordeel vormen over de voorliggende informatie, die na een proces van hoor en wederhoor tot stand is gekomen."

 

 
gerelateerde items